Kumoweld en Kenteq slaan handen ineen

Alexander Pil
14 oktober 2014

Begin deze maand hebben Kumoweld Assen en Kenteq afgesproken dat ze zich samen gaan inzetten voor het verbeteren van het technisch vakmanschap. Uitgangspunt is met technische trainingen een gevarieerd complementair aanbod te bieden aan klanten. De twee partijen vullen elkaar aan in kennis, kunde en dienstverlening. Ze gaan ervan uit dat ze door samen op te trekken nog beter en uitgebreider invulling kunnen geven aan een aanbod voor hun klanten. Het aanbod is gericht op vakmensen van bedrijven in de metaal-, installatie-, en elektrotechniek.

De samenwerking geldt voor een proefperiode van een jaar waarbij het accent ligt op het acquireren van kandidaten en het uitvoeren van de trainingen.