KPMG: ‘We kunnen niet zonder zorgrobots’

Pieter Edelman
23 augustus 2017

Robots worden de komende jaren bittere noodzaak in de Nederlandse ouderenzorg omdat er simpelweg niet genoeg personeel is om de vergrijzing het hoofd te bieden, schrijft KPMG. Met de inzet van robots voor simpele repetitieve taken kan dit probleem niet alleen worden opgelost, de zorg kan zelfs worden verbeterd en de capaciteit worden verhoogd, blijkt na het doorrekenen van alle kosten en baten.

‘Duidelijk is dat niets doen geen optie is. Als we de zorgrobot niet inzetten, lopen in het jaar 2040 ruim 300.000 ouderen zorg mis. Uit onze berekeningen blijkt dat in Nederland in 2040 180 miljoen uur aan zorg nodig is. Als we rekening houden met het feit dat steeds minder mensen in de zorg werkzaam zullen zijn, constateren wij dat slechts 80 miljoen uur aan zorg kan worden geboden’, zegt Karina Kuperus van KPMG.

Volgens KPMG kunnen robots de basale taken van het zorgpersoneel overnemen: huishoudelijk werk, hulp bij ondernemen van activiteiten, sociale interactie bewerkstelligen en medische gegevens verzamelen en doorspelen. Per saldo is er daardoor minder contacttijd met zorgmedewerkers, maar die tijd kan wel besteed worden aan de zaken waar het echt om draait. Tegelijk nemen de zelfstandigheid van de ouderen en de kwaliteit van leven toe.

Uit de KPMG-berekening blijkt dat, uitgaande van de standaard tijdsnormeringen, binnen vijf jaar al dertig procent van de repeterende taken van de thuiszorg overgenomen kan worden door robots. Voor 2040 komen de berekeningen zelfs uit op zestig procent.