Kosten WBSO rijzen de pan uit

Paul van Gerven
10 april 2012

De laatste jaren hebben bedrijven aanzienlijk meer beroep gedaan op de WBSO-regeling dan begroot. Sinds 2008, toen het laatste kabinet-Balkenende de regeling verruimde, is de aanspraak op de loonkostenkorting voor R&D-personeel meer dan verdubbeld naar 860 miljoen euro per jaar. De overheid keerde in 2009 en 2010 dan ook honderden miljoenen euro‘s meer uit dan in de begroting was opgenomen. Dat werd opgevangen door het budget voor 2011 en 2012 te verhogen, maar ook voor het afgelopen jaar dreigt weer een budgetoverschrijding. Het is niet duidelijk hoe het wanhopig naar besparingen zoekende kabinet dit gat wil overbruggen.