Komkommercluster Innoveins van start

Alexander Pil
11 september 2017

Komkommertelers zijn overtuigd van de noodzaak van innovatie en hebben zich verenigd binnen Innoveins. Samen met hoogwaardige kennispartners zal het cluster werken aan de innovaties van morgen. Innoveins omvat een ecosysteem dat innovaties voortbrengt in de agrofood, door een verbinding met de hightechsector te maken. Vooruitstrevende telers uit zowel de glastuinbouw als vollegrondsteelt spelen daarbij een belangrijke rol. De beoogde locatie van Innoveins is een nieuw innovatie- en r&d-centrum op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

De komkommerteelt is een van meest omvangrijke glasteelten en belangrijk voor de rol van Nederland als toonaangevende speler in de wereldwijde agrofoodsector. Echter, om niet alleen toonaangevend te zijn maar ook te blijven is het belang van proces- en productinnovatie enorm. Binnen vier innovatiethema’s (robotica, licht, teeltsystemen, en gewasbescherming en waterzuivering) zal daarom door een omvangrijke groep komkommertelers samen met hoogwaardige kennispartners aan de innovaties van morgen worden gewerkt.

Dit voorjaar hebben tientallen telers een intentieovereenkomst getekend voor deelname aan het komkommercluster. Inmiddels is het samenwerkingsverband zover dat de realisatiefase binnen afzienbare tijd begint en de diverse ontwikkelprogramma’s van start gaan. Clustermanager Gerard Koolen: ‘Binnen het cluster zie ik een enthousiaste groep koplopers die écht werk willen maken van nieuwe producten en diensten. Ik zie echter ook dat we pas aan de vooravond staan van een aantal baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van onder meer robotica, led-licht en slimme teeltsystemen. Om deze kansen voor de komkommertelers toepasbaar en beïnvloedbaar te maken moeten we met sterke, vooruitstrevende marktpartijen samenwerken.’