KNRM, KPN en TNO doen test met drone voor detectie drenkelingen

Alexander Pil
16 juni 2021

Aan de kust van Scheveningen is vorige week bij wijze van test een drone ingezet voor de detectie van drenkelingen. Het onbemande luchtvaartuig fungeert als een extra paar ogen bij reddingsoperaties, om daarmee de kans op succes te vergroten. Ook zouden drones voor surveillance op het water kunnen worden ingezet.

Aan de hand van de verzamelde beelden wil TNO software ontwikkelen waarmee mensen in nood automatisch worden opgespoord. Foto: TNO

De proef is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), TNO en KPN. Het was de eerste test met een drone waarbij de KNRM gebruikmaakte van een 5G-verbinding. Partner KPN zorgde daarvoor. Aan de hand van de verzamelde beelden wil TNO software ontwikkelen waarmee mensen in nood automatisch worden opgespoord. De proef werd ondersteund door dronebedrijven Skytools en Delft Dynamics.

De KNRM komt jaarlijks meer dan vijfentwintighonderd keer in actie en brengt ruim vierduizend mensen veilig aan wal. De organisatie kende in 2020 een drukke zomer. De hulpverleners rukten honderden keren uit om zwemmers, surfers en andere watersporters te redden, in veel gevallen met een van de vijfenzeventig boten waarover de KNRM beschikt. Ook wordt gebruikgemaakt van helikopters van de kustwacht. Drones zouden een extra hulpmiddel kunnen zijn in de nabije toekomst.

De KNRM noemt ze van meerwaarde en kijkt nieuwsgierig vooruit. ‘Deze test is onderdeel van ons onderzoek naar de inzet van drones voor de maritieme search and rescue. Op basis van verzamelde informatie beslissen we hoe we drones gaan inzetten: met welke drone gaan we vliegen, welke sensoren gebruiken we, waar stuur je de beelden naartoe?’, zegt KNRM-woordvoerder Jeroen Kodde. Behalve detectie zouden drones ook kunnen worden ingezet voor surveillance, voorziet de KNRM.

Tijdens de oefeningen voor de kust van Scheveningen steeg een drone van dronebedrijf Skytools meermaals op met behulp van 5G. ‘Om de grote hoeveelheid data van de drone te verwerken en realtime videobeelden door te geven is 5G-connectiviteit essentieel. Ook ben je met 5G verzekerd van voldoende bandbreedte en een betere reactietijd, hetgeen noodzakelijk is om veilig met een drone te kunnen vliegen’, legt Niels Hoffmann van KPN uit.

TDK Lamba

‘Daarnaast kunnen we met 5G mobiele data van de reddingsdiensten met voorrang beschikbaar houden, ook als het drukker wordt op het netwerk zoals bij een vol strand. Vergelijk het met een snelweg. Als er heel veel verkeer is dan kun je een file krijgen waardoor iedereen langzamer gaat rijden. Met 5G kunnen we een rijbaan vrij houden voor het dataverkeer voor hulpverlening.’

De beelden worden nu door onderzoeksinstituut TNO verzameld en geanalyseerd. ‘We hebben veel bruikbare praktijkdata verzameld aan de hand van de vijf vluchten die onder variërende omstandigheden plaatsvonden’, zegt onderzoeker Judith Dijk. ‘Met die testbeelden gaan we automatische herkenning van drenkelingen ontwikkelen. Met dergelijke software kunnen we mensen in de grote hoeveelheid beelddata terugvinden en hun locatie vastleggen. In de toekomst kan met deze software op basis van kunstmatige intelligentie nog sneller en efficiënter worden gewerkt. Het zou dan ook voor de detectie van drenkelingen kunnen worden gebruikt door andere organisaties die hiermee te maken krijgen, zoals de kustwacht of de marine.’