Knowhowbescherming

Hub Dohmen is technologieadvocaat bij Dohmen Advocaten.

13 januari 2015

Knowhow is alle kennis of informatie die niet op een andere manier te beschermen is dan door hem geheim te houden. Als duidelijk is dat bepaalde informatie geheim is en handelswaarde vertegenwoordigt, mag je daar niet zo maar mee aan de haal gaan, zegt een Europees verdrag. Ja, dat lijkt me ook niet zo’n wilde gedachte. Ga je er dan toch mee aan de haal dan noemt de rechter dat onrechtmatig en legt hij een verbod op met dwangsom. Wel moet de eigenaar van die informatie redelijke maatregelen hebben genomen om die informatie geheim te houden. En aan die maatregelen schort het nu juist vaak, zeker in de relatie die bij uitstek is gebaseerd op het delen van (geheime) kennis: de arbeidsrelatie.

Een van de meest basale geheimhoudingsmogelijkheden tussen werkgever en werknemer is het opnemen van een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst – naast een non-concurrentiebeding en relatiebeding. Die geheimhoudingsplicht vloeit namelijk niet reeds voort uit een arbeidsrelatie, zo werd enige tijd terug nog eens door een rechter bevestigd. Daarbij wijs ik er wél op dat dat een kort geding was, waarin rechters alleen maar voorlopige uitspraken doen.

De rechter snijdt in die uitspraak overigens nog een interessante kwestie aan in dit kader: als een werknemer kennis opdoet tijdens zijn werk, van wie is dan die kennis: van de werknemer of van de werkgever? De rechter is zich er echter van bewust dat het ‘maar’ een kort geding is, met slechts voorlopige oordelen. Hij brandt zijn vingers dan ook niet aan deze netelige kwestie. Dat moet later in een eventuele, zogenoemde ‘bodemprocedure’ worden beslist.

Voorlopig heeft de werkgever in dit kort geding te weinig juridische argumenten om een verbod te krijgen dat de knowhow die zijn ex-werknemer bij hem heeft verkregen elders kan worden gebruikt. Dús: uw knowhow is uw bedrijfskapitaal; neem daarom in de arbeidscontracten goede regelingen daarover op. Ook in andere samenwerkingsrelaties – leverancier-afnemer, agentschappen, freelance-ontwerpers enzovoort – is het noodzakelijk om geheimhouding af te spreken over relevante knowhow. Anders gebeurt daar hetzelfde als de ander aan de haal gaat met bedrijfsgeheimen: u staat met lege handen.

Het bovenstaande is een weergave van hoe het is. Maar hoe zou het moeten zijn? Is het niet te treurig voor woorden dat een werknemer niet hoeft te snappen dat sommige informatie bedrijfsgeheim is en dat hij daarmee niet zo maar naar een concurrent kan stappen of een eigen bedrijf kan beginnen? Ik vind van wel, maar ja, ik ben ook maar een gewone IE-advocaat.

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!