Kick-off

Alexander Pil is hoofdredacteur van Mechatronica&Machinebouw.

4 februari 2015

Januari was de maand van twee mijlpalen. Op de TU Eindhoven was de aftrap van het High Tech Systems Center met een goed bezocht openingssymposium. In Rotterdam was het minstens zo druk bij de officiële lancering van het Smart Industry-programma. Twee belangrijke bijeenkomsten voor de hightechindustrie, met twee keer een totaal ander publiek.

In Eindhoven was de complete mechatronicagemeenschap uitgelopen om de plannen van initiatiefnemer Maarten Steinbuch aan te horen. Ieder bedrijf dat zichzelf ook maar een klein beetje serieus neemt als het gaat om systeemengineering en de ontwikkeling van complexe en intelligente systemen had iemand afgevaardigd. Niet gek ook want de industrie staat al heel lang te springen om een academisch instituut dat fundamenteel onderzoek doet op de grensvlakken van mechatronica, software, fysica en systeemarchitectuur maar daarbij de industriële werkelijkheid niet uit het oog verliest. HTSC belooft dat hiaat te vullen.

Gustaaf Savenije, cto van VDL-ETG, adviseerde HTSC vooral focus aan te brengen. ‘Niet op een technologie maar op een applicatie. Is dat bijvoorbeeld medische robotica? Prima! Kies daarna welke technologieën je daarvoor nodig hebt.’ De link tussen HTSC en de industrie is cruciaal want uiteindelijk gaat het erom dat er geld wordt verdiend. Savenije hamert daarom op het belang van de maakindustrie. ‘We moeten de productie in Nederland houden. Of het nu gaat om stages, om medische systemen, om litho, dat maakt niet uit.’

Het behoud van de maakindustrie, waar hebben we dat meer gehoord? Juist, bij Smart Industry. In de Van Nellefabriek in Rotterdam, bij de aftrap van het programma, hing een compleet andere sfeer dan in Eindhoven. Het publiek was doorspekt met politici en beleidsmakers, zeker voor een bijeenkomst die in de basis toch vooral een technologenfeestje is. Het tekent de status van Smart Industry. Vooral op beleidsniveau lijkt het een hot item. Lijvig rapport hier, actieagenda daar. Gelukkig is het de politiek wel menens. Tijdens de aftrap maakte EZ-minister Henk Kamp bekend geld te reserveren voor de diverse Fieldlabs. Hoeveel budget hij daadwerkelijk ter beschikking stelt aan de proeftuinen voor Smart Industry-technologie, liet hij helaas in het midden. Hopelijk is het geen dooie mus en besluit het kabinet substantieel werk te maken van Smart Industry.

Economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg stelden recentelijk in de Telegraaf nog dat Smart Industry de enige weg is om de benodigde economische groei van 2 tot 2,5 procent te kunnen garanderen. ‘Door de revolutie van Smart Industry zullen steeds meer bedrijven hun verdienmodel ingrijpend moeten aanpassen. Ondernemers die dat niet snel genoeg doen, lopen het risico dat hun bedrijf omzet verliest, terwijl landen en ondernemers die proactief op deze ontwikkelingen inspelen tot de winnaars van morgen behoren. Ook overheden op centraal en lokaal niveau moeten hun economisch beleid aanpassen. Smart Industry zal de banenmotor van ons land worden.’

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!

Kamp ging tijdens zijn speech in Rotterdam ook nog even in op de mogelijke kwalijke gevolgen van robotisering voor de werkgelegenheid, een discussie die collega-bewindsman Lodewijk Asscher vorig jaar opstookte. ‘Stijging van transportkosten en van de loonkosten in bijvoorbeeld de Aziatische landen enerzijds en teruglopende productiekosten hier door digitalisering en robotisering anderzijds maken dat het steeds minder of zelfs niet meer loont producten ver weg te laten maken’, aldus Kamp. ‘Ik weet dat veel mensen zich zorgen maken – en ik wil die zorgen niet bagatelliseren – maar ik ben ervan overtuigd dat Smart Industry meer kansen biedt dan bedreigingen. Want waar oude banen verdwijnen, ontstaan nieuwe.’ Fijn dat die schreeuw vanuit de industrie ook in Den Haag is gehoord.

Het was opvallend hoe weinig overlap er was tussen de bezoekers van beide kick-offs. Zijn hightech-machinebouwers niet geïnteresseerd in Smart Industry? Of zijn ze al zo druk met de uitwerking en de implementatie dat ze geen tijd hebben voor het tripje van Brainport naar Mainport? Wellicht is HTSC de verbindende factor. Smart Industry – of cyberfysische systemen zoals het in academisch jargon heet – staat immers nadrukkelijk op de HTSC-agenda. Succes Maarten en co met alle keuzes die jullie nog moeten maken.