Kennisplatform voor digitale marketing trapt af

Pieter Edelman
12 december 2013

Een bijeenkomst bij Vanderlande vormde de aftrap van het Thinc-platform, dat technologiebedrijven moet helpen bij de inrichting van hun digitale marketingactiviteiten. Dat is met name van belang voor de ontwikkeling van de internationale business, menen de initiatiefnemers. Thinc wil dit bewerkstelligen via onder meer events, het uitwisselen van onderlinge ervaringen en het organiseren van masterclasses.

Daarnaast mikt het platform op uitbreiding van de theoretische kennis rond digitale businessontwikkeling en het ontwikkelen van nieuwe tools en methodieken. Daarvoor wil het een onderzoeksroadmap opstellen met onder meer de UT, de TUE en de Saxion Hogescholen.