Kennispartijen willen touwtjes zelf in handen

Paul van Gerven
11 augustus 2010

Een coalitie van werkgevers en kennisinstellingen wil meer zeggenschap over het Nederlandse innovatiebeleid. MKB Nederland, KNAW, NWO, TNO, VNO-NCW en VSNU bepleiten het opstellen van een langjarige strategische onderzoeksagenda, oprichting van een aan de ministerraad rapporterend adviesorgaan, en bundeling en vereenvoudiging van financiële stromen.

Uit het pleidooi van de maatschappelijke organisaties valt op te maken dat het kennis- innovatiebeleid wat hen betreft niet in goede handen is bij de politiek. Geldstromen en doelstellingen zijn versnipperd en worden te vaak verlegd, zeggen zij. Een strategische onderzoeksagenda en een kennis- en innovatieraad met ’zwaarwegende adviesfunctie‘ en uitsluitend leden uit het veld, moet daar een mouw aan passen.

De coalitie beschikt over enige munitie. Nederland heeft nog slechts zijn grote teen in de top tien van meest concurrerende kenniseconomieën van het World Economic Forum, terwijl het een decennium eerder tot de top behoorde. Verschillende incarnaties van het Innovatieplatform, waar de politiek een flinke vinger in de pap had, hebben daar weinig aan kunnen veranderen. Integendeel, uitgaven aan kennis en innovatie zijn de afgelopen jaren sterk achtergebleven bij de directe concurrentie.