Kenniscoalitie: stabiele groei investeringen in r&d noodzakelijk

Alexander Pil
26 januari 2021

Voor de komende tien jaar stelt de Kenniscoalitie aan het kabinet voor om de investeringen in onderzoek en innovatie jaarlijks te laten groeien met 300 tot 380 miljoen euro. Dit stabiele groeipad is noodzakelijk om in Europa bij te blijven als competitieve kenniseconomie, vindt het samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven, innovatieve mkb’ers en de kennisinstellingen in Nederland. Landen als Denemarken en Duitsland investeren al jaren fors meer dan Nederland.

Voor de komende tien jaar stelt De Kenniscoalitie vraagt het kabinet de komende tien jaar de investeringen in onderzoek en innovatie jaarlijks met 300 tot 380 miljoen euro te laten groeien. Foto: TNO

a

De extra middelen zijn in de eerste plaats deel bestemd voor een stabiele, langdurige verhoging van investeringen in de publieke kennisbasis, in combinatie met een verhoging van de investeringen in thematisch onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en nieuwe economische activiteit. Met deze investeringen komt Nederland in 2030 op een investeringsniveau van 3 procent van het bbp aan onderzoek en innovatie. Alleen dan zal Nederland zich qua wetenschappelijke prestaties en innovatie op lange termijn kunnen blijven meten aan andere Europese landen, stelt de Kenniscoalitie.

Sociaaleconomisch herstel zal door de coronapandemie het belangrijkste thema van de komende jaren zijn. Onderzoek en innovatie zijn cruciaal voor duurzaam economisch herstel en dragen bij aan het creëren van een wendbare en weerbare Nederlandse kennissamenleving, die beter bestand is tegen onvoorziene ontwikkelingen met grote impact, aldus de Kenniscoalitie. Het samenwerkingsverband wil een bijdrage leveren om Nederland snel weer op te bouwen na de crisis. Hiervoor zijn extra investeringen door het nieuwe kabinet noodzakelijk.

Een verhoging van de publieke investeringen in onderzoek en innovatie zal ook de private investeringen stimuleren, denkt de Kenniscoalitia. Een recente studie laat zien dat een investering van 1 euro extra publiek r&d-kapitaal (bijvoorbeeld onderzoek door kennisinstellingen) de samenleving 4,20 euro oplevert aan toegevoegde waarde. De Kenniscoalitie stelt daarom een investeringsniveau voor van 2,5 procent van het bbp aan onderzoek en innovatie aan het einde van de komende kabinetsperiode. In 2030 komt dan het doel van 3 procent bbp in zicht, waarmee Nederland op gelijk niveau komt met de omringende landen.

TNO-voorzitter Paul de Krom: ‘Duitsland heeft na de kredietcrisis laten zien dat investeren in innovatie dé weg uit een crisis is. Dat kunnen wij ook. Door in te zetten op innovaties die de economie en werkgelegenheid een flinke slinger geven en tegelijkertijd de grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, energie en veiligheid helpen oplossen.’