Kamp wil geen topcampussen aanwijzen

Paul van Gerven
11 februari 2016

Minister Kamp (EZ) is niet van plan om een voorkeurspositie toe te kennen aan onderzoekscampussen of andere innovatiegerichte clusters. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op een aanbeveling van de AWTI. Kamp ziet het grote belang van de hotspots, maar vindt het ongewenst dat de nationale overheid enkele daarvan een status aparte geeft. De clusters moeten zichzelf zien te redden met bestaande regelingen, al dan niet aangevuld met beleid van provincies en gemeenten. De AWTI had graag gezien dat Den Haag de regie naar zich toe trok om meer samenhang tussen initiatieven te bewerkstelligen en om de sterktes van Nederland overzichtelijker te kunnen presenteren.