Kabinet zet in op 4 onderwerpen om industrie te verduurzamen

Alexander Pil
6 april 2022

De Nederlandse industrie is ontzettend belangrijk voor onze economie. Daarbij verbruikt de industrie veel energie en stoot veel CO2 uit. Het kabinet heeft grote ambities op klimaatgebied. Dat heeft ook gevolgen voor de verduurzaming van de industrie, die nog belangrijker is geworden door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Verstoring van de aanvoer van energie, grondstoffen en producten kan tot kwetsbaarheden leiden. Daarom wil het kabinet voor de energievoorziening minder afhankelijk zijn. De industrie moet ruim 20 megaton CO2 per jaar minder uitstoten, zodat de emissies 60 procent worden verminderd ten opzichte van 1990; dat is 5 tot 5,9 megaton meer dan in het Klimaatakkoord was afgesproken.

Minister Micky Adriaansens: ‘De huidige ontwikkelingen maken het nog duidelijker dat het verduurzamen van de industrie niet langer op zich kan laten wachten.’

Het kabinet zet voor de verduurzaming van de industrie in op vier lijnen. Zo wordt de CO2-heffing aangescherpt en komt er een CO2-minimumprijs voor de industrie. Daarnaast worden bestaande subsidies voor de verduurzaming van de industrie en het midden- en kleinbedrijf geïntensiveerd en uitgebreid. Er komen bindende maatwerkafspraken met de twintig grootste industriële uitstoters van broeikasgassen. Verder maakt het kabinet wederkerige afspraken met bedrijven over extra en snellere CO2-reductie in 2030, het versnellen van kritische infrastructuur, mogelijkheden voor financiële ondersteuning en het faciliteren van snelle en efficiënte vergunningverlening. Ook werkt het kabinet aan een uitvoeringsprogramma circulaire economie. Slim omgaan met grondstoffen en het vervangen van fossiele grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen is essentieel voor de industriële verduurzaming.

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat: ‘Onze industrie is sterk en dat willen we zo houden. De huidige ontwikkelingen maken het nog duidelijker dat het verduurzamen van de industrie niet langer op zich kan laten wachten. We moeten die verduurzamingsslag nu maken. Als we het goed doen, levert dat ook weer nieuwe economische kansen op. Overheid en industrie moeten hier samen in optrekken en hun verantwoordelijkheid nemen.’

Kansen

De overheid creëert de randvoorwaarden waarmee bedrijven de omslag kunnen maken en maakt keuzes die gericht zijn op de lange termijn. De noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan en toekomstig, duurzaam economisch potentieel op te bouwen, zal de basisindustrie blijvend veranderen. De industrie is zelf verantwoordelijk voor haar verduurzaming.

Deze verduurzaming biedt bovendien nieuwe economische kansen voor de Nederlandse industrie en dienstensectoren. Bedrijven kunnen een koploperspositie innemen en zich blijvend onderscheiden door eerder dan anderen de noodzakelijke energieomslag te maken. Het kabinet wil helpen om fundamenteel nieuwe duurzame technologieën te realiseren. Het Klimaatfonds gaat daar een belangrijke bijdrage aan leveren voor bijvoorbeeld groene waterstof.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Cocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!