Kabinet repareert ‘matchgat’ Horizon 2020

Paul van Gerven
5 maart 2014

Minister Bussemaker (OCW) heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat zij honderd miljoen euro matchgeld heeft vrijgemaakt voor Europese onderzoeksprojecten met Nederlandse deelname. Hiermee wil zij ‘Nederlandse kennisinstellingen en het Nederlandse bedrijfsleven optimaal positioneren en accommoderen in hun deelname aan Europese programma’s in het kader van Horizon 2020’. De maatregelen waren onderdeel van het overleg dat het kabinet met heeft gevoerd D66, de Christenunie en de SGP.