Kabinet gaat meer investeren in kennis en innovatie

12 juni 2015

Het kabinet neemt de aanbeveling van de Europese Commissie over om meer in onderzoek en innovatie te investeren. Minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat zij ‘verdere mogelijkheden willen benutten om zowel de publieke als private bestedingen aan onderzoek en innovatie op een hoger peil te brengen’. De doelstelling blijft dat in 2020 2,5 procent van het bbp aan onderzoek en innovatie wordt besteed. In 2013 was dat 1,98 procent.

De bewindslieden hebben twee prioriteiten. Ten eerste willen zij onderzoeken hoe door hervorming van fiscaal instrumentarium als de WBSO meer maatschappelijk rendement kan worden behaald in termen van innovatie, productiviteitsgroei, ondernemersklimaat en werkgelegenheid. Ten tweede willen zij bedrijven meer prikkelen om deel te nemen aan langjarige en meer risicovolle publiek-private samenwerkingen.