Kaak investeert in industrieel 3d-metaalprintnetwerk

Alexander Pil
5 februari 2018

Kaak, marktleider op het gebied van industriële bakkerijlijnen, heeft per 1 januari van dit jaar zijn 3d-metaalprintactiviteiten ondergebracht in een volle dochter, K3D. De verzelfstandiging is het gevolg van de grote ambities die Kaak heeft op het gebied van 3d metaalprinten. K3D zal in de komende twee jaar een netwerk opbouwen van lokale K3D Printing Technology Centers om uitvoering te geven aan zijn gedistribueerde fabricagevisie. Bij bewezen succes zal een verdere uitrol naar het buitenland volgen.

Uniek aan het concept van K3D is dat het shared facilities betreffen waar bedrijven toegang krijgen tot zowel de 3d-metaalprintkennis als de machinecapaciteit van K3D. Door de verschillende K3D Printing Technology Centers bovendien te vestigen dichtbij de locatie van een leading partner wordt ruime ervaring met de toepassingen van deze technologie verzekerd. Zo zijn er concrete plannen voor het creëren van een K3D Printing Technology Center voor vliegtuigbouw en defensie, een voor medische hulpmiddelen en een voor de hightechindustrie. Andere mogelijke eindmarkten zijn de petrochemie en maritieme applicaties terwijl het huidige center in Terborg haar foodtechfocus houdt.

Voor de 3d-printtechnologie heeft K3D een partnership gesloten met Additive Industries waar het al twee 3d-metaalprintsystemen bestelde. De twee bedrijven kennen elkaar al van de samenwerking sinds 2014 in Addlab dat een vergelijkbare opzet kende. Hierdoor maakt K3D een vliegende start. De K3D Printing Technology Centers zullen worden uitgerust met de laatste versie van de Metalfab1 van Additive Industries. Door de volledige automatisering, het hoge veiligheidsniveau en de gebruiksvriendelijke bediening kunnen deelnemers aan de lokale printingcenters eenvoudig zelf aan de slag, ondersteund door de specialisten van K3D. Alle centra zullen digitaal worden gekoppeld via Additive Industries’ Additive World Platform waardoor één virtueel 3d-printingcenter ontstaat.

Additive Industries stelt als onderdeel van de samenwerking capaciteit ter beschikking op het gebied van 3d-ontwerp alsmede proces- en applicatieontwikkeling. ‘Met dit nieuwe initiatief willen we de Nederlandse maakindustrie laagdrempelig toegang bieden tot deze veelbelovende digitale maaktechnologie’, aldus Kaak-ceo Lodewijk van der Borg. K3D-cto Jaap Bulsink vult aan: ‘In de korte tijd dat we deze technologie in huis hebben is het aantal toepassingen gegroeid tot ruim tweehonderd verschillende onderdelen voor onze bakkerijlijnen en hebben we al meer dan veertienduizend producten geprint.’ K3D-ceo Luuk Wissink ten slotte: ‘We willen graag andere bedrijven mee laten profiteren van deze ervaringen, leren van toepassingen in andere markten en investeringen in schaalgrootte delen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’