IPC bezorgd over voorgestelde uitbreiding ROHS

Paul van Gerven
21 augustus 2008

De elektronica-industrie, bij monde van belangenvertegenwoordiger IPC, heeft stevige kanttekeningen geplaatst bij de voorgestelde uitbreidingen van de ROHS-regelgeving (Restriction of Hazardous Substances). IPC vindt dat de voorstellen wetenschappelijke basis ontberen, het beoogde effect niet bereiken of de elektronica-industrie zonder alternatieven komt te zitten.

De Europese Unie huurde het Duitse Öko-Institut in om te bekijken of meer chemicaliën onder de ROHS zouden worden ondergebracht. De richtlijn omvat momenteel nog vier metalen, waaronder lood en kwik, en twee organische vlamvertragers. In zijn eindrapport stelt Öko voor om alle broom- en chloorhoudende organische verbindingen te verbieden, waaronder de veel gebruikte vlamvertragers TBBPA (tetrabromobisfenol A) en HBCDD‘s (hexabromocyclododecanes).

Het Duitse instituut komt onder meer tot die aanbeveling om de schadelijke gevolgen van backyard-recycling tegen te gaan. Veel elektronica uit de westerse wereld wordt in Afrika en Azië uit elkaar gehaald om de metalen eruit terug te winnen. De plastic onderdelen worden daarbij verbrand. Greenpeace stelde praktijken onlangs nog aan de kaak. Volgens IPC ontstaan er echter evengoed schadelijke stoffen bij verbranding als broom- en chloorhoudende verbindingen verboden worden, terwijl alternatieven buitengewoon moeilijk te vinden zijn. Daarnaast vindt de belangenorganisatie dat Öko niet alle beschikbare wetenschappelijk informatie in zijn overwegingen betrekt.

IPC besprak zijn bezwaren tijdens een workshop in Brussel. De presentaties daarvan zijn te downloaden via www.ipc.org/ipcbrussels.