Innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’ trapt af

Alexander Pil
30 januari 2018

Vrijdag vond in Eindhoven de kick-off plaats van het innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’. Het programma rond de Brainport Industries Campus heeft als doel om slimme innovatie- en productiefaciliteiten te ontwikkelen, gebruikmakend van én toegespitst op de nieuwste technologieën, en deze toegankelijk te maken voor de gehele sector. Een versnelde overgang naar een slimme industrie wordt zo gerealiseerd door samenwerking in de hightechwaardeketen.

Het innovatieprogramma bestaat uit zeven projecten gericht op de thema’s robottechnieken, digitale informatie-uitwisseling, multimateriaal 3d printen, industrieel metaal printen, hightechsoftware, techniekvakopleidingen en geavanceerde productielogistiek. Bij het programma zijn in totaal zo’n vijfenzeventig bedrijven en zes onderwijs- en kennisinstellingen aangesloten.

De faciliteiten voor de Fabriek van de Toekomst worden op dit moment gerealiseerd op het terrein van Brainport Industries Campus.

‘Bedrijven, kennisinstellingen en overheid bundelen met de Brainport Industries Campus hun krachten om de nieuwste kennis en technieken versneld toe te kunnen passen in de maakindustrie’, zei gedeputeerde Bert Pauli. ‘Dit is een belangrijke aanvulling op de krachtige samenwerking in de hightechsector, die van groot belang is voor de innovatiekracht en concurrentiepositie van Brabant. Alle betrokken partijen hebben hun nek uitgestoken om dit mogelijk te maken. De provincie waardeert dat en draagt bij door te delen in het financiële risico van de zeven projecten.’

De faciliteiten voor de Fabriek van de Toekomst worden op dit moment gerealiseerd op het terrein van Brainport Industries Campus, een gebied van bijna tweehonderd hectare in Eindhoven Noord West. De campus wordt gerealiseerd aan de A2, dichtbij Eindhoven Airport en het Beatrixkanaal en maakt onderdeel uit van het Brainport Park. De locatie bestaat uit ruimtelijke clusters voor hightechbedrijven in de toelever- en maakindustrie, waar de gehele keten is vertegenwoordigd.