Innovatiekracht en talentontwikkeling motoren in Brainport Agenda

Alexander Pil
14 juli 2020

De Stichting Brainport presenteert de nieuwe Brainport-meerjarenagenda. Regionale bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, vertegenwoordigd in de stichting, formuleerden samen met honderden regionale vertegenwoordigers hoe ze de komende jaren de economische positie van Brainport Eindhoven gaan versterken. Dit op een manier dat alle inwoners er baat bij hebben en er voldoende werk is en goede opleidingsmogelijkheden zijn voor iedereen. Dat legden zij vast in de Brainport Agenda die vandaag is gepresenteerd.

Foto: Stichting Brainport

Doelen in de Brainport Agenda zijn gericht op het aanjagen van de economie, creëren van werkgelegenheid, oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken én – een leerpunt uit de coronacrisis – Nederland minder afhankelijk maken van het buitenland voor vitale producten. De Brainport Agenda bevat drie hoofdlijnen: de innovatiekracht van de regio verder vergroten, ervoor zorgen dat voldoende goed gekwalificeerd talent beschikbaar is en het leef- en vestigingsklimaat in de regio verbeteren. Binnen die drie sporen definieert de agenda tien belangrijke opgaven:

– Dé technologieën van de toekomst ontwikkelen;

– Kansrijke technologieën slim inzetten voor maatschappelijke vraagstukken;

– Mkb, startups en scale-ups ondersteunen bij digitalisering, met onder meer advies en kapitaal;

TDK Lamba

– Financiering voor start- en scale-ups: groei mogelijk maken;

– Alle leerlingen en studenten in Brainport krijgen innovatief onderwijs;

– Iedereen in Brainport is bezig met een leven lang ontwikkelen;

– Arbeidsmarkt in balans: de juiste mensen op de juiste plek;

– Investeren in gezamenlijke voorzieningen en bereikbaarheid;

– Samenwerken en Brainport-netwerk inzetten voor sociaal-maatschappelijke doelen;

– Publiek-private samenwerking versterken.

Om de innovatiekracht van de regio verder te versterken is gekozen om de ontwikkeling, toepassing en vermarkting van veelbelovende technologieën als artificiële intelligentie, robotica, 3d printen en geïntegreerde fotonica te stimuleren en versnellen. Deze sleuteltechnologieën leiden ertoe dat we in staat zijn om oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke uitdagingen. In de Brainport Agenda is gekozen om de inzet van die technologie te richten op de markten gezondheid, energie, mobiliteit, voedsel en veiligheid.