Innovatiecontracten 2016 en 2017 getekend

Pieter Edelman
5 oktober 2015

De overheid en het bedrijfsleven hebben de kennis- en innovatiecontracten voor 2016 en 2017 getekend. Hiermee spreken overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven af hoe veel ze de komende jaren in de Topsectoren investeren. In totaal komt er volgend jaar voor 1047 miljoen euro publiek geld en 1022 miljoen euro aan private investeringen beschikbaar voor de Topsectoren. In 2017 is dat respectievelijk 1157 miljoen en 1035 miljoen euro.

High Tech Systems en Materialen (HTSM) is veruit de grootste topsector, met budgetten van respectievelijk 705 en 724 miljoen euro voor 2016 en 2017. Bovendien is het de enige sector waarin de het bedrijfsleven aanzienlijk meer investeert dan de overheid; respectievelijk gaat het om 540 en 558 miljoen euro privaat geld. Even goed is het wat publiek geld betreft ook een zwaargewicht, alleen Energie is in 2017 groter.

Binnen HTSM wordt voor de komende twee jaar bijna veertig miljoen euro opzij gelegd voor big data-onderzoek. Middels een nieuw op te richten consortium moet er gewerkt worden aan smart industry, energie, zorg en veiligheid. Het bedrag wordt bijgedragen door NWO (twintig miljoen), TNO (twaalf miljoen) en het ministerie van EZ (zeven miljoen).

Overigens wil het kabinet ook sterk inzetten op medische technologie via de Topsector Life Science en Health. Het ministerie van Gezondheidszorg trekt hier bijna 130 miljoen euro voor uit. De minister wil ook gaan experimenteren met ‘Health Deals’ tussen overheid en het bedrijfsleven, waarbij de eerstgenoemde gaat trachten om knelpunten in de regelgeving snel op te lossen.