Innovatec en SMC broeden op energie-efficiëntie

Innovatec ontwikkelt installaties om eieren uit te broeden en de kuikens te selecteren. De pneumatische aandrijving die achter al deze installaties schuilgaat, is afkomstig van SMC Pneumatics.

11 maart 2015

In eenentwintig dagen van ei tot kuiken. Om dit proces zo efficiënt en diervriendelijk mogelijk te laten verlopen, ontwerpt en ontwikkelt Innovatec uit Zijderveld machines met bijbehorende software, die onderdeel uitmaken van broedlijnen op broederijen in binnen- en buitenland. Niet alleen stand-alone machines, maar ook complete lijnen met meerdere machines achter elkaar. Denk aan installaties voor eibehandeling, schouwen en overleggen, scheiden, tellen, wegen, seksen en vaccineren, alsmede voor het wassen van kratten en/of trolleys, afvaltransport en logistiek.

‘In Europa wordt momenteel in bovengenoemde sector meer en meer ingezoomd op energie-efficiency en vochtvrije perslucht bij installaties. En ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de productiecapaciteiten’, vertelt René Krupp, operations manager bij Innovatec. ‘Elke broederij is immers gebaat bij een maximale uitkomst. Bij elk project is dat een uitdaging op zich. De gewenste mate van automatisering wordt sterk bepaald door het land waar de installatie uiteindelijk naartoe gaat. De broedlijnen in Europa zijn in tegenstelling tot in andere delen van de wereld veelal volledig geautomatiseerd. In lagelonenlanden daarentegen wordt vaak nog gewerkt met stand-alone installaties.’

Broedproces

Op een broederij waar kuikens worden uitgebroed, komen dagelijks honderdduizenden eieren binnen. Marian Onwijn, marketing en communicatie bij Innovatec: ‘Direct na binnenkomst worden ze op voorbroedlades gelegd, ondergaan ze een kwaliteitscontrole en worden ze gedesinfecteerd. Vieze en gebroken eieren worden eruit gehaald. De voorbroedlades met eieren worden in een voorbroedtrolley geplaatst die achttien dagen in een voorbroedkast blijft. In totaal kunnen in deze kast zo’n vijftien- tot twintigduizend eieren in één keer worden bebroed. Omdat een ei in deze fase regelmatig in beweging moet blijven, wordt elke tray mechanisch of elektrisch onder een hoek van 45 graden, naar links en rechts gekanteld.’

Als de voorbroedfase (bijna) ten einde is, worden de eieren met behulp van een schouwmachine geschouwd. Tijdens dit proces wordt gekeken of een ei daadwerkelijk is bevrucht. Veelal blijkt dat bij zo’n twintig procent niet het geval. Alle eieren die niet zijn bevrucht, worden tijdens deze fase uit het proces gehaald. De overige eieren verhuizen naar kunststof uitkombakken, die vervolgens drie dagen in een uitkomkast gaan. Na eenentwintig dagen is het broedproces ten einde en komt het kuiken uit het ei. Een separator verwijdert de schaaldelen uit het proces en de kuikens ondergaan een visuele kwaliteitscontrole, waarna ze worden gewogen en geteld met behulp van een kuikentel- en weegmachine. De verkregen data dienen ter beoordeling van het broedproces van de batch. Vervolgens krijgen de kuikens een vaccinatie door een spray-vaccinator en zijn ze gereed voor transport.

Direct na binnenkomst worden de eieren op voorbroedlades gelegd, ondergaan ze een kwaliteitscontrole en worden ze gedesinfecteerd.

Afhankelijk van de broederij worden de meeste kuikens opgefokt voor vleesconsumptie. Rudolf de Leeuw, R&D-engineer bij Innovatec: ‘Bio-security, kuikenvriendelijkheid, productiviteit en energieverbruik staan bij onze organisatie hoog in het vaandel. Elk jaar worden tientallen grote en kleine projecten gebouwd in Nederland en vervolgens wereldwijd geïnstalleerd. Circa 98 procent van al deze installaties is export. Binnen Europa is Innovatec marktleider in dit gespecialiseerde vakgebied. De huidige groeimarkten bevinden zich voornamelijk in Rusland, Azië en Zuid-Amerika.’

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!

Pneumatiek

SMC Pneumatics levert de pneumatiek voor alle installaties die Innovatec ontwikkelt en bouwt. Van stoppercilinders uit de MGPM-serie, pneumatische slangen, koppelingen tot snelheidsregelventielen. Neem de transferstapelaar en –ontstapelaar. Die staan op diverse plaatsen in de productielijnen. Deze systemen pakken de bakken in één keer van een trolley. In totaal kan een stapelaar tot achthonderd uitkombakken per uur verwerken. Alle mechanische bewegingen zoals het pakken van de kratten, het verrijden van de stapelaar, het afstapelen en het stoppen van bewegingen geschiedt met behulp van pneumatiek van SMC. Krupp: ‘Essentieel daarbij is een goede prijs-kwaliteitverhouding.’

SMC levert de pneumatiek voor alle installaties die Innovatec ontwikkelt en bouwt. Van stoppercilinders uit de MGPM-serie, pneumatische slangen, koppelingen tot snelheidsregelventielen.

Sjors de Rooij, salesingenieur bij SMC, vult aan: ‘Belangrijk is verder dat de toegepaste ventieleilanden makkelijk te monteren en demonteren zijn en dat het systeem flexibel is. Om aan deze eis tegemoet te kunnen komen, hebben we ingezet op de SY 5000-ventieleilanden, die naar keuze met een geïntegreerde busmodule zijn uit te voeren. Deze ventieleilanden zijn, afhankelijk van de toepassing, uitbreidbaar tot maximaal tweeëndertig posities. Verder hebben ze een aangegoten kabel, waarmee het ventieleiland een op een is gekoppeld aan de besturing. Met name voor export naar lagelonenlanden is dit cruciaal. Vermeldenswaardig is verder dat de installatie door het ontbreken van connectoren eenvoudig reinigbaar is met schoonmaakmiddelen. Kortom: deze ventieleilanden lenen zich bij uitstek voor zowel eenvoudige als complexe systemen. In het laatstgenoemde geval zijn de ventieleilanden uitbreidbaar met drukreduceerventielen, veiligheidskleppen, druksensoren en manometers.’

Maatwerk

Een opvallende schakel in de lijn is de schouwoverlegger. Deze installatie bestaat uit een kettingtransport met drie stations. Het eerste station bevat een lichtsysteem dat de lichtintensiteit meet, terwijl de eieren met schouwnappen worden geconditioneerd om omgevingslicht uit te sluiten. Vervolgens gaat de lade door naar het tweede station, waar onvoldoende bevruchte eieren uit het proces worden verwijderd. Op het derde station worden alle overige eieren in uitkombakken gelegd. Per uur worden zo honderdduizend eieren geschouwd.

De pneumatisch aangedreven shoot verdeelt de kuikens gelijkmatig over alle bakken.

Evenals bij de transferstapelaar worden ook bij de schouwinstallatie stoppercilinders, ventieleilanden, persluchtleidingen en koppelingen van SMC toegepast. De Rooij: ‘We rusten de verschillende installaties waar mogelijk steeds bewust uit met een standaardoplossing, zodat ze op termijn eenvoudig te koppelen zijn, optioneel uit te breiden en wereldwijd te servicen vanuit onze vestigingen. Indien dit niet mogelijk is, zoeken we gezamenlijk met de klant naar een geschikte maatwerkoplossing.’

Innovatec heeft de kuikentel- en weegmachine in de loop der jaren steeds verder doorontwikkeld. Deze installatie, met een nauwkeurigheid van 1:2000, heeft een instelbare vulgraad. De Leeuw: ‘Naar keuze kan deze installatie met een, twee of drie sporen worden uitgevoerd ofwel met een capaciteit tot 75 duizend kuikens per uur. Elk spoor heeft twee V-banden waar de kuikens achter elkaar doorheen worden getransporteerd. De grootste technische uitdaging bij een dergelijke installatie is om de kuikens gelijkmatig te verdelen over de kuikenbakken bij een hoge capaciteit. Daarom passeert elk kuiken eerst een telkop. Vervolgens komen de kuikens bij een rvs-trechter, die met pneumatische cilinders van links naar rechts en van boven naar beneden wordt bewogen om ze op de juiste manier te verdelen.’

Vocht

Met het oog op functionaliteit onderzoekt Innovatec, samen met SMC, momenteel hoe het aandrijvingen in de toekomst zo optimaal en energiezuinig mogelijk kan uitvoeren: pneumatisch of elektrisch. Op basis van deze onderzoeksinformatie ontwikkelt het bedrijf vervolgens nieuwe installaties. Een mooi voorbeeld van zo’n recente ontwikkeling is de backfilling-installatie met een capaciteit tot 92 duizend eieren per uur. Deze unit, die direct na de schouwmachine wordt geplaatst, legt bevruchte eieren bij op voorbroedlades waar lege plekken zijn ontstaan na het schouwen en verwijderen van de onbevruchte eieren. Op deze wijze kan Innovatec de bezettingsgraad van een uitkombak weer verhogen. Niet alleen kan dankzij deze unit worden bespaard op opslagcapaciteit en logistieke kosten, maar ook op energiekosten. Met name vanuit de Europese markt is veel belangstelling voor deze machine.

Interessant tot slot is dat SMC werkt met transparante, blauwe persluchtleidingen, waardoor gebruikers beter zicht hebben op eventuele grove vervuiling of vocht in de perslucht.

Henriëtte van Norel is freelancejournalist.