Ingenieursvereniging Kivi en Mikrocentrum starten samenwerking

Alexander Pil
21 juni 2022

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (Kivi) en Mikrocentrum zijn een samenwerking aangegaan en bundelen hun kennis en netwerk om ingenieurs en het (hightech) bedrijfsleven te verbinden en de technologische ontwikkelingen blijvend aan te jagen.

Bert-Jan Woertman (l) van Mikrocentrum en Kivi-directeur Miguel Delcour ondertekenden vorig week de samenwerkingsovereenkomst.

Mikrocentrum is een onafhankelijk kennis- en netwerkorganisatie voor het bedrijfsleven, dat ruim vijftig jaar de hightech- en maakindustrie ondersteunt met opleiden, ontmoeten en ondernemen. Als zelfbenoemde ‘kennismakelaar’ sluit dit aan op het doel dat ook Kivi als vereniging onder meer nastreeft. Kivi is de grootste ingenieursvereniging van Nederland en bestaat dit jaar 175 jaar. De vereniging zet zich in voor het ondersteunen van (toekomstige) ingenieurs in hun beroepsuitoefening, hun zichtbaarheid en het leggen van verbindingen met elkaar en de samenleving.

Door samen op te trekken en onder meer elkaars technische activiteiten en netwerk te versterken, kunnen ingenieurs van verschillende disciplines elkaar breder ontmoeten. Mikrocentrum-directeur Bert-Jan Woertman: ‘Samen staan we voor een sterk innovatief ecosysteem en voor leven lang ontwikkelen, van wetenschap naar wereldmarkt. Samen bereiken we meer dan alleen.’

Delcour voegt toe: ‘Deze samenwerking symboliseert en onderstreept het belang van ingenieurs om samen te werken, kennis te delen en zich gezamenlijk in te zetten om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, technologische innovatie en energietransitie.’