ING: industrie herstelt in 2021

Alexander Pil
9 februari 2021

Na een flinke krimp in 2020 (-5 procent) herstelt de industrie in 2021 met 2,5 procent productiegroei. Dat voorspelt ING. Aantrekkende exporten zijn de drijvende kracht achter dit herstel. Verschillende indicatoren laten zien dat het sentiment in de sector begin 2021 sterk verbeterd is. De onzekerheden met betrekking tot de maatregelen en de ontwikkeling van het coronavirus blijven groot. De onzekerheidsmarge rondom de ramingen in dit vooruitzicht is daardoor groter dan gebruikelijk.

Bron: ING, CBSa

Na een jaar met verstoringen in de toeleveringsketen en vraaguitval door de coronacrisis heeft de industrie de weg omhoog gevonden. De voedingsindustrie begint 2021 nog met lagere vraag uit de horeca vanwege de aanhoudende lockdown, wat dit jaar resulteert in nulgroei. De chemie ziet de afzet aan automotive verbeteren en aan de bouw verslechteren. Per saldo groeit deze omvangrijke, vroegcyclische deelsector met 3 procent in 2021.

In de technologische industrie lopen de prestaties uiteen. De automotivesector herstelt verder van de klap die het in de eerste helft van 2020 opliep. De hightech- en rubber- en kunststofindustrie zetten ook een stapje vooruit door onder meer aantrekkende export. De hightechmarkt groeit dit jaar naar verwachting zo’n 3,5 procent, tegenover een daling van 3,0 procent in 2020. Daarmee komt de sector net boven het resultaat van 2019.

Productie in de metaalindustrie stabiliseert (+0,5 procent). Overall resulteert dit voor de industrie in 2021 naar verwachting in een productiegroei van 2,5% procent. De belangrijkste neerwaartse risico’s liggen in een langer aanhoudende coronacrisis, handelsbelemmeringen door de Brexit, chiptekorten in de auto-industrie en dreigende stakingen in de metalektro.

De export, een belangrijke pijler voor de industrie, is in 2020 sterk teruggevallen. De krimp van de exportwaarde bedroeg in 2020 naar verwachting 8 procent. In december liet de Nevi PMI-index de grootste stijging zien in bijna twee jaar tijd naar 60,1. Deze en andere indicatoren schetsen een betere situatie dan halverwege 2020. De wereldwijde industriële productie lijkt bovendien aan te trekken. Bij Duitse industriebedrijven – waaronder veel afnemers van Nederlandse producten – namen de orders in november voor de zevende opeenvolgende maand toe. Ook de belangrijke eindmarkt van halfgeleiders laat verdere groei zien, gedreven door de vraag naar processors en geheugenchips. Door herstel van de Europese en wereldeconomie in de loop van 2021 trekken de exporten verder aan.

Sysarch online wenibinar