ING: 3d printing slaat gat in wereldhandel

Alexander Pil
29 september 2017

In 2060 wordt de helft van alle producten door 3d-printers gemaakt, als het huidige groeitempo van 3d printing aanhoudt. Dit zal tot gevolg hebben dat het volume van de wereldhandel in 2060 een kwart lager uitvalt omdat 3d-productie vaker binnenlands plaatsvindt. Deze vermindering van de wereldhandel zal in Nederland de havens, groothandelsbedrijven en de sector transport en logistiek hard raken. Als de investeringsgroei in 3d de komende jaren zou versnellen zoals eerder bij de prille investeringen in internet gebeurde, dan wordt al in 2040 de helft van de goederen geprint. Dan zal de wereldhandel twee vijfde lager uitkomen. Dit blijkt uit een donderdag gepubliceerde scenariostudie van de handelseconomen van ING.

De komende decennia zetten 3d-printers de wereldhandel op zijn kop.

Op dit moment is het aandeel van 3d geprinte goederen in de wereldwijde productie nog klein, maar de investeringen in 3d-printers stijgen de laatste vijf jaar drie keer zo snel als investeringen in traditionele kapitaalgoederen. ‘3d printing brengt belangrijke voordelen met zich mee, waaronder kostenbesparingen. Bij het produceren met 3d-printers is veel minder menselijk handelen nodig. Daardoor zijn loonkosten niet zo bepalend bij de keuzes voor productielocaties’, zegt Raoul Leering, hoofd Internationaal handelsonderzoek van het ING Economisch Bureau. ‘In plaats van producten te importeren uit lagelonenlanden, kunnen deze binnenlands worden geprint

In de relatief kleine bedrijfstakken lucht- en ruimtevaart en medische hulpmiddelen is de toepassing van 3d-printing het verst gevorderd. Zo worden heupen en gehoortoestellen voor een groot deel binnenlands gemaakt met 3d-printers. Toch zullen andere sectoren de grootste neerwaartse invloed hebben op de wereldhandel door groei van 3d printing. De bedrijfstakken automotive, consumentengoederen en machinebouw investeren ook veel in 3d-printers en hebben een veel groter aandeel in de wereldhandel.

Volgens Leering zal het afzwakken van de wereldhandelsgroei voor Nederland vooral negatieve gevolgen hebben in de havens, de internationale groothandel en de sector transport en logistiek. ‘Die zijn sterk afhankelijk van de wereldhandel. Niet alleen vanwege de vele importen en exporten voor en door Nederlanders maar ook vanwege de functie van Nederland als doorvoerland’, stelt Leering.

Daarnaast is de opkomst van 3d printing voor Nederlandse bedrijven een prikkel om productieprocessen aan te passen en nieuwe klanten te gaan zoeken. ‘Het aantal buitenlandse klanten zal afnemen omdat landen zelfvoorzienender worden en dus minder gaan importeren’, aldus Leering. ‘Maar ook Nederland gaat minder importeren, zodat tegelijkertijd de mogelijkheid toeneemt om op de binnenlandse markt meer klanten te vinden.’

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!