Industrie ziet lichtpuntjes aan eind van tunnel

Paul van Gerven
1 juli 2020

De Nevi-inkoopmanagersindex (PMI) kwam in juni uit op 45,2. Dat houdt weliswaar nog altijd een aanzienlijke verslechtering in, maar de achteruitgang is niet zo groot als in mei, toen de PMI 40,5 aangaf. ‘Voor het eerst in maanden zijn ondernemers in de Nederlandse industrie weer voorzichtig optimistisch over de productie over twaalf maanden. Dankzij de versoepeling van lockdowns in veel Europese landen zien ondernemers de toekomst in 2021 weer iets zonniger in’, concludeert Albert Jan Swart, sectoreconooom industrie bij ABN Amro op basis van de cijfers.

‘Op de korte termijn is de crisis echter nog niet voorbij, zo blijkt uit de deelindicatoren voor de productie en de nieuwe orders, die nog altijd duiden op een afname van de bedrijfsactiviteit’, aldus Swart. ‘Veel industriële ondernemers letten dan ook nog steeds scherp op de kosten. Zo sneden ze verder in het aantal banen en kochten ze nog minder voorraad in om de kaspositie op peil te houden. Op die manier proberen ze deze korte maar zeer heftige crisis te overleven.’