Industrie worstelt met tekort aan materialen, personeel en machines

Alexander Pil
5 januari 2022

De Nederlandse industrie groeit in het traagste tempo sinds eind 2020. Nieuwe orders, productie en werkgelegenheid nemen in een trager tempo toe, Dat blijkt uit de Nevi Inkoopmanagersindex, die in december uitkwam op 58,7. Hoewel de index ruim boven het langetermijngemiddelde bleef, is het de zesde daling in zeven maanden en de kleinste verbetering sinds december 2020.

‘Veel ondernemers worstelen met tekorten aan materialen, personeel en machines’, constateert Albert Jan Swart van ABN Amro.

‘Zowel de productie als de nieuwe orders namen in een lager tempo toe. Dit komt niet als een verrassing gezien de tragere groei van de productie in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie’, aldus Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN Amro. ‘Bovendien ligt de Nederlandse industriële productie na de snelle groei sinds eind vorig jaar op een recordniveau. Veel ondernemers worstelen met tekorten aan materialen, personeel en machines.’

Afgezien van deze tekorten vraagt ook de liquiditeit veel aandacht van ondernemers, stelt Swart. ‘Door lockdowns in havens en fabrieken in Azië lopen levertijden nog altijd op. Hoewel vaccins in hoog tempo worden toegediend, verspreiden nieuwe varianten van het coronavirus zich snel, waaronder de omikron-variant, die waarschijnlijk zal leiden tot verdere ontregeling van toeleverketens. Vanwege de lange levertijden plaatsen inkopers meer orders, om tenminste iets geleverd te krijgen. Dit heeft geleid tot een sterke toename van voorraden van onderdelen en materialen.’

‘De lange levertijden hebben ook geleid tot historisch snel stijgende inkoopprijzen’, gaat Swart verder. ‘Dit betekent dat ondernemers goed op de kasstroom moeten letten. Sommige bedrijven hebben de voorraden met 30 procent zien toenemen. De voorraden nemen ook toe doordat van een product dat bijna klaar is een onderdeel ontbreekt, bijvoorbeeld bij machinebouwers. De machine kan dan niet worden uitgeleverd en moet dus tijdelijk worden opgeslagen. Als de voorraden verder toenemen, zullen ondernemers zich waarschijnlijk meer richten op nauwkeuriger voorraadbeheer.’