Industrie onderzoekt slimme fabrieken

Paul van Gerven
11 februari 2014

FME, het ministerie van EZ, TNO, VNO-NCW en de nieuwe Kamer van Koophandel zetten een project op om industrieel relevante ict-ontwikkelingen in kaart te brengen. De bedoeling van ‘Fit for the future’ is om beter zicht te krijgen op de impact van trends en bedreigingen, en deze kennis aan te wenden om de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie te verbeteren. In eerste instantie wordt vooral naar de agrofood, chemie en hightech gekeken. Mogelijk volgen andere sectoren later.