In vijf stappen naar een efficiënter energiebeleid

Alexander Pil
5 december 2018

SMC is gestart met een Europese campagne om klanten bewust te maken van vijf basisprincipes die leiden tot een duurzamer energiebeleid. De aanpak helpt bedrijven ook om te voldoen aan het Iso 50001-energiemanagementsysteem. SMC introduceert vijf uitgangspunten om energie-efficiëntie in productieprocessen te stimuleren:

•    Genereer alleen de energie die nodig is;

•    Hergebruik de energie die wordt gegenereerd;

•    Monitor het verbruik van energie;

•    Gebruik alleen de noodzakelijke energie;

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!

•    Denk efficiënt over energie.

‘We weten hoe belangrijk energie-efficiëntie voor onze klanten en voor het milieu is’, zegt Roy Schep, projectengineer energie-efficiency bij SMC. ‘We willen bedrijven helpen, zodat ze hetzelfde kunnen blijven doen, maar dan met minder energie. Daarnaast willen we dat bedrijven energie niet als vaste lasten zien, maar als een kostenpost die je kunt managen in hun eigen voordeel.’

Het optimaal genereren van energie is de eerste stap. SMC gaat uit van het principe dat ongebruikte energie de meest efficiënte vorm van energieverbruik is. ‘We moeten oplossingen vinden om te voorkomen dat we meer energie produceren dan we nodig hebben. Tegelijkertijd moeten we voldoende energie genereren om de prestaties te handhaven. Met eenvoudige veranderingen is al een groot verschil te maken, zoals het opwekken van vacuüm of het verminderen van de druk in persluchtsystemen’, legt Schep uit.

Het tweede principe richt zich op het belang van het hergebruiken van energie, bijvoorbeeld door bij het genereren de warmte te gebruiken om water te verwarmen of door in de fabriek de vrijgekomen perslucht van pneumatische actuatoren te hergebruiken. Zoals producten worden gerecycled, kan dat ook bij industriële processen.

Alle vormen van energiebeheer moeten worden gemonitord (derde principe). Het toevoegen van druk- en flowsensoren zorgt voor een bewuster energieverbruik, omdat er meer controle is wanneer energie wordt gebruikt en hoeveel. Zo wordt onverwachte verspilling of een fout in het proces zichtbaar. De resultaten geven inzicht in mogelijkheden om te verbeteren.

Het vierde uitgangspunt is bedoeld om klanten aan te moedigen alleen te gebruiken wat ze nodig hebben. Wanneer operators de juiste componenten engineeren en installeren, kan energie worden omgezet in kracht, zodat ze optimaal wordt benut.

Tot slot moedigt SMC bedrijven aan om efficiënt te denken. Een proactieve benadering van energie-efficiëntie leidt uiteindelijk tot een betere concurrentiepositie. Optimalisering van de bronnen zorgt voor meer productiviteit bij lagere kosten.