Imtech stopt twee miljoen in fonds voor schone technologie

Nieke Roos
27 september 2010

Technisch dienstverlener Imtech participeert voor twee miljoen euro in het Icos Cleantech Early Stage Fund II (ICF II). Dit fonds van de Nederlandse investeerder Icos Capital richt zich op de terreinen bouw, energie, recycling, voeding en water, en biedt daar financiële ondersteuning aan nieuwe initiatieven voor groene technologieën die de gevolgen van grondstofschaarste en klimaatverandering tegengaan. Andere participanten zijn bouwgroep Bam en voedingsmiddelenproducent CSM. Verder is de TU Delft betrokken bij het fonds. Imtech investeerde ook al in voorganger ICF I.

’Vroegtijdige participatie in duurzame technologische ontwikkeling is voor ons van strategisch belang‘, licht Imtech-CEO René van der Bruggen toe. ’Enerzijds biedt dit ons de kans aan te haken bij innovatieve cleantechontwikkelingen. Anderzijds blijkt uit ICF I dat er sprake is van spin-off in de vorm van concrete orders, waarbij Imtech technische oplossingen verzorgt bij projecten die voortvloeien uit de participatie. De kennis die we hiermee opdoen, kan weer als input dienen voor andere, veelal aan de energiemarkt gerelateerde, projecten.‘