IHS: cybersecurity-sector lift mee op groei industrie

Pieter Edelman
26 mei 2016

De markt voor industriële cybersecurity groeit mee met de investeringen in nieuwe installaties en apparatuur, zegt IHS. Afgelopen jaar waren hard- en software en diensten rondom cybersecurity samen goed voor 782 miljoen dollar. In 2020 komt het bedrag op 1,8 miljard dollar.

Dankzij de opkomst van het industrial internet of things (iiot), cloud-gebaseerde diensten, Industrie 4.0 en andere ontwikkelingen rondom automatisering, komt de focus steeds meer op cybersecurity-aspecten te liggen, aldus IHS. De snelheid waarmee deze technologieën worden uitgerold, hangen zelfs sterk af van het vertrouwen dat gebruikers in de beveiliging hebben.

Cybersecurity-expertise is echter schaars. Door het gebrek aan kennis binnen bedrijven, worden vaak externe experts ingeschakeld en is de dienstensector een van de snelst groeiende onderdelen van de automatiseringsmarkt. Ook de salarissen van cybersecurity-specialisten zitten in de lift.

Binnen de cybersecurity-markt is de olie- en gasindustrie is een van de belangrijkste sectoren. De uitgeven daar zijn echter teruggelopen vanwege de dalende olieprijzen en de daarmee gepaard gaande dalende investeringen. Onverstandig, vindt IHS; veel installaties zijn slecht beschermd en vaak worden alleen praktijken uit de it toegepast die niet toereikend zijn voor scada-systemen, terwijl het aantal en het vernuft van aanvallen groeit.