ICTRegie trekt beurs voor samenbrengen Nederlandse roboticaspelers

Pieter Edelman
2 december 2009

ICTRegie heeft het Roboned-initiatief voor het samenbrengen van de Nederlandse roboticaspelers erkend als ICT-innovatieplatform (IIP) en kent daarmee de komende twee jaar in totaal twee ton toe aan het programma. Roboned is een initiatief van de drie technische universiteiten en Philips Apptech. Uit verschillende onderzoeken kwam naar voren dat er in Nederland wel veel gebeurt op het gebied van robotica, maar dat de activiteiten te versnipperd zijn om een vuist te maken. Roboned heeft als doel om alle spelers op een lijn te krijgen, onder meer om samen een onderzoeksagenda op te kunnen stellen.

Momenteel zijn vanuit de academische kant de universiteiten van Amsterdam, Delft, Eindhoven, Maastricht, Twente en de Hogeschool Zuyd aangesloten. Vanuit het bedrijfsleven is de deelname nog beperkt: Philips Apptech en Consumer Lifestyle, Demcon, Moog, Segway Nederland en Assistive Innovation hebben zich achter het initiatief geschaard. De oprichters hebben echter de ambitie om alle spelers die er in Nederland toe doen bij elkaar te brengen en gaan deze de komende tijd actief benaderen. ’We zijn net begonnen. Alleen onze directe vriendjes zitten er nu nog bij met maar drie MKB‘ers‘, laat Jan Broenink van de UT en secretaris van Roboned weten.

Er zijn al verschillende contacten gelegd met bijvoorbeeld de agrarische industrie. Ook moeten de eindgebruikers er op de een of andere manier bij betrokken worden.

Met het geld wil Roboned eerst en vooral een programmadirecteur aanstellen. Er is nu een stuurgroep die naast Broenink bestaat uit UT-hoogleraar Stefano Stramigioli, TUE-hoogleraar Maarten Steinbuch, Barry Goeree van Philips en Demcon-directeur Dennis Schipper. ICTRegie had eerder dit jaar aan Stramigioli gevraagd om een IIP op te zetten, waarna de groep een voorstel schreef.

Roboned richt zich in eerste instantie op drie gebieden, die al een tijdje rondzingen. De eerste betreft servicerobots, in de meest brede betekenis van het woord. Ondersteunende toepassingen voor ouderen vormen hier een belangrijk onderdeel van. De tweede draait om medische robotica, de derde gaat om industriële applicaties. Daar kunnen later nog andere clusters bijkomen.

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!

Volgens Broenink moet er nog een duidelijke afbakening komen over waar Nederland wel en niet op inzet. ’We hebben momenteel onze handen vol aan het opstellen van een eerste versie voor de strategische onderzoeksagenda. We gaan natuurlijk niet vanaf scratch beginnen. In de VS en de EU zijn er al allerlei programma‘s. Daar willen we bij aansluiten en dat vertalen naar de Nederlandse situatie.‘ In de eerste helft van 2010 moet er een initieel voorstel komen, die in de tweede helft meer vorm krijgt. Gedurende 2011 moet deze dan uitkristalliseren. Daarnaast gaat Roboned een website bouwen voor informatie-uitwisseling.

Er zullen ook dingen zijn die Roboned links zal laten liggen. ’Voor de industriële robots bijvoorbeeld heb je ABB in Duitsland, daar hoeven we niet op in te zetten.‘