ICT ervaart wisselende corona-impact in ‘solide’ halfjaar

Nieke Roos
19 augustus 2020

In de eerste helft van dit jaar bedroeg de omzet van ICT Group 81,4 miljoen euro, een stijging van 2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Autonoom, exclusief acquisities en desinvesteringen, daalde het met 1,3 procent. De nettowinst daalde jaar-op-jaar met 16 procent tot 2,1 miljoen. De Barendrechtse softwarespecialisten noemen het een solide resultaat, waarbij de impact van Covid-19 beperkt is – effecten waren meer zichtbaar in april en mei en vanaf juni herstelde de productiviteit zich. Bij de groep waren op 30 juni 2020 1503 mensen werkzaam, 2,4 procent meer dan ultimo 2019.

Foto: ICT

Esprit Management & IT Services is nog niet meegenomen in de cijfers. ICT kocht halverwege juli 100 procent van de aandelen. Opgericht door Marc Reijnen in 1999, is het in Sint-Oedenrode gevestigde bedrijf actief in technische softwareontwikkeling en rekruteringsdiensten in het domein van technische automatisering. Het heeft meer dan twintig professionals in dienst en realiseert een jaaromzet van ongeveer 2 miljoen euro. Na een eerste integratieperiode fuseert Esprit met Additude Nederland, de Nederlandse tak van het Zweedse bedrijf Additude dat ICT in 2019 overnam. Hun gecombineerde aanbod zal de diensten van de groep verbreden en een extra deel van de arbeidsmarkt openen. Reijnen zal de integratie en verdere ontwikkeling binnen ICT leiden.

In het licht van de Covid-19-crisis heeft ICT de nodige maatregelen genomen om kosten te besparen en te beheersen, met een sterke focus op cashmanagement. In Nederland werd geen overheidssteun aangevraagd. Het bedrijf heeft wel een herziene financieringsovereenkomst gesloten, waarin een extra door de overheid gezekerde faciliteit van 10 miljoen euro van de Rabobank is opgenomen om een ​​back-up financieringsfaciliteit te bieden voor het geval de crisis verder zou verergeren.

De hightech-activiteiten van ICT werden niet beïnvloed door Covid-19 en presteren in lijn met de verwachtingen. Ook het segment infra en mobiliteit ondervond weinig impact, met veel projecten in het publieke domein die doorgingen. De Bulgaarse nearshoring-entiteit van de groep, Strypes, zag de vraag van klanten zelfs verder toenemen. In de automobielsector heeft de crisis wel zijn sporen nagelaten, maar de verkoopverwachting ziet er nog steeds veelbelovend uit.

De machinebouwafdeling, met name de detacheringsactiviteiten, werd aanzienlijk beïnvloed. Klanten schalen ontwikkelprogramma’s af, wat een effect heeft op de productiviteit. Sommige beginnen echter weer. Ook het segment industriële automatisering bedient klanten die zwaar zijn getroffen door de crisis. Vooral de sectoren logistiek & transport en industrie kregen in het tweede kwartaal een klap. ICT ziet de vraag wel weer toenemen. In de gezondheidszorg werden vooral de consultancy-activiteiten getroffen die vóór de crisis al op een lager productiviteitsniveau werkten.

Sysarch online wenibinar

‘Pre-corona zagen we de productiviteitsniveaus gestaag verbeteren; de crisis had echter een impact op de productiviteit in april en mei. In juni is de productiviteit opnieuw gestegen’, zegt ICT-ceo Jos Blejie. ‘Vooral onze detacheringsdiensten in Zweden en Nederland werden getroffen. Onze activiteiten in Bulgarije lieten een substantiële autonome groei zien. Over het algemeen bleven onze projecten in hightech en openbare infrastructuur op hetzelfde niveau als voorheen. Ook zagen we de gunstige ontwikkeling van onze saas-activiteiten doorzetten. Zoals blijkt uit de prestaties in juni, zijn we goed gepositioneerd om snel te profiteren wanneer de algemene bedrijfsactiviteiten weer op een normaal niveau zouden komen.’