Hulp-arm voor sleutelgatoperatie naar de markt

Pieter Edelman
9 juni 2015

Een bij het UMC Utrecht ontwikkelde camera-arm voor sleutelgatoperaties wordt naar de markt gebracht via een nieuwe spin-off in Enschede, Mofixx genaamd. De arm vervangt de operatieassistent die de camera in het lichaam bedient. Dankzij een slimme aansturing in het rotatiepunt blijft de arm in de houding staan waarin de chirurg hem positioneert.

De elektronisch arm moet zorgen voor een stabieler beeld en een einde maken aan de ergonomische problemen. De assistent die de camera bedient, heeft namelijk slechts beperkte ruimte naast de chirurg. Daarom moet deze zich soms in rare bochten wringen om voor het juiste beeld te zorgen.

De arm is ontwikkeld in samenwerking met ingenieursbureau Indes uit Enschede en de Nieuwegeinse specialist in operatie-instrumenten Van Straten Medical. Pontes Medical, het gezamenlijke valorisatiebedrijf van het AMC, het VUMC en het UMC Utrecht, begeleidde de ontwikkeling, terwijl het participatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar financiële ondersteuning gaf.