HTSM-roadmap zet robot van de toekomst op agenda

Alexander Pil
18 februari 2019

Demcon-directeur Dennis Schipper en Holland Robotics-boegbeeld Willem Endhoven hebben het initiatief genomen voor de HTSM-roadmap Robotics. Deze technologieroadmap – ontstaan vanuit het platform Holland Robotics – wordt deel van het pallet aan roadmaps binnen de topsector HTSM en zal functioneren in nauwe samenhang met de Smart Industry-agenda.

‘Op verzoek van een aantal hightechbedrijven die lid zijn van High Tech NL, is Holland Robotics in het leven geroepen en daarmee is de basis voor deze roadmap gelegd’, aldus Endhoven. ‘De roadmap is geïnspireerd op toekomstige behoefte aan robotica in de applicatiegebieden agrofood, medisch, logistiek en inspectie & maintenance. Tot dusver bestond robotica niet als een aparte roadmap; het was een onderdeel van de Smart Industry-agenda. De roadmap Robotics is vanuit het ecosysteem zelf voortgekomen omdat er een breed gevoelde behoefte was om samen te werken op robotica en ruimer te kijken dan het werkgebied van Smart Industry.’

‘De roadmap Robotics is vanuit het ecosysteem zelf voortgekomen’, aldus Willem Endhoven van Holland Robotics.

Schipper vult aan: ‘Het belang van robotica is inmiddels zo gegroeid, zowel qua marktkansen als knowhow en technologie, dat het een eigen HTSM-roadmap verdient. Ging het voorheen alleen om de inzet van bestaande robotica voor industriële toepassingen, nu gaat het ook om het ontwikkelen van servicerobots die kunnen worden ingezet in bijvoorbeeld een medische of agrarische omgeving.’

De basis van de roadmap wordt gevormd door de oprichters van Holland Robotics; een mix van kennisinstellingen en industrie met partijen die uiteenlopen van Philips, Demcon, Lely, Vanderlande, VDL tot de vier technische universiteiten, Robovalley, de Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, FME en TNO. Inmiddels hebben ook veel andere partijen zich aangesloten bij Holland Robotics.

Wat lag er aan de basis om samen te werken? Schipper: ‘De redenen voor samenwerking waren ons in het buitenland te positioneren als één robotland. Daarnaast moet het de robotcommunity in Nederland meer bij elkaar brengen zodat we ook op high level – als het gaat om de onderzoeksstrategie- samenwerken en keuzes maken.’

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!

Wat wordt de agenda van de roadmap? Endhoven: ‘De roadmap wil vier relevante applicatiegebieden op de agenda zetten met de focus op de uitdagingen met een laag TRL-niveau. De gebieden die we als kansrijk voor robotica betitelen zijn agrofood, medische robotica, logistiek en inspectie & maintenance. Hier moet de wetenschap nu mee aan de slag gaan om straks niet vast te lopen in de verdere toepassingsfase. We moeten bijvoorbeeld in staat zijn om de robots zo te ontwikkelen dat ze slim genoeg zijn om zich moeiteloos tussen mensen voort te kunnen bewegen en te functioneren. Dat betekent dat er voldoende sensing in moet zitten om mensen te zien aankomen. Ook is het belangrijk dat de robots makkelijk te bedienen zijn, zonder dat er al te veel technische knowhow voor nodig is. De vereisten om dit mogelijk te maken, vragen nog veel inspanningen de komende jaren.’

Schipper vult aan: ‘Om een robot echt autonoom te laten opereren, op gelijk niveau van de mens of beter, moet je een robot een stuk intelligenter maken dan hij nu is. Een robot moet ook kunnen functioneren in een omgeving die nog niet bekend is en ook kunnen omgaan met onvoorziene omstandigheden. Neem bijvoorbeeld het inzetten van robots bij een tomatenoogst. Om dat vlekkeloos te laten verlopen is nog veel onderzoekswerk te verzetten.’

Waar liggen de kansen? Schipper: ‘Allereerst liggen er kansen op de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland tegenaan loopt. Neem de vergrijzing en het tekort aan handen aan het bed en in het onderwijs. Maar ook de veranderende wetgeving biedt kansen. Zo mogen werknemers omwille van veiligheid niet meer afdalen in gevaarlijke omgevingen als opslagsilo’s, reactievaten en kerncentrales. Een robot kan dat soort werk overnemen. En dan heb je nog de kansen die er vanuit de technologie zelf op de ondernemer afkomen. Neem de scheepvaart, daar ligt een prachtige kans om het besturingssysteem autonoom te maken’.

Wat zijn aandachtspunten volgens jullie waar Nederland rekening mee moet houden? Endhoven: ‘De herkenning en erkenning dat een langetermijnfocus belangrijk is, is cruciaal. De hightechsector en ook de robotica zijn sectoren waar apparatuur en onderzoeksfaciliteiten kostbaar zijn en waar dus langetermijninvesteringen voor nodig zijn. Een overheid die dat herkent en dat dusdanig ondersteunt, is essentieel om internationaal positie te houden. We gaan ons er dan ook voor inzetten om een nationale robotica-agenda, ondersteund door een HTSM-roadmap Robotics, op de politieke agenda te krijgen.’