Honderd miljoen voor duurzaamheidsexperimenten op Delftse Campus

René Raaijmakers
4 november 2022

De TU Delft investeert de komende jaren 100 miljoen euro in een CO2-neutrale, circulaire en klimaat-adaptieve campus. Overal op de campus gaat men experimenteren met duurzame technieken en processen. Een deel van de investering is beschikbaar om innovaties te testen. Onder meer de faculteit EWI gaat een innovatieve zonneschoorsteen testen die naast het opwekken van elektriciteit ook voor ventilatie moet gaan zorgen.

De TU Delft zegt zich te willen richten op alle aspecten die invloed hebben op klimaat en milieu: gebouwen, energiesysteem, inkoop, afvalbeheer, mobiliteit, voedsel, maar ook op de verbetering van biodiversiteit. Een deel van de campus wordt gebruikt om regenwater op te vangen en nuttig te gebruiken in de gebouwen.

Energieleverend onderwijsgebouw Echo op de TU Delft Campus. Foto: Eva Bloem.

De campus krijgt ook een warmtenet waarmee warmte uit koelprocessen kan worden opgeslagen in de bodem en benut voor de verwarming van andere functies. ‘Onze nieuwe gebouwen op Campus Zuid hebben zoveel restwarmte dat we daar een buitenzwembad mee kunnen verwarmen’, aldus Andy van den Dobbelsteen, coördinator duurzaamheid bij de TU Delft. ‘In 2030 studeren en werken mensen op de campus in een levendige, groene omgeving, in met duurzame bronnen verwarmde gebouwen. De restaurants bieden gezond en lekker voedsel, dat vooral plantaardig is en dat deels op de campus wordt geproduceerd. Inkoop is helemaal gebaseerd op gesloten kringlopen.’