Hom of kuit

Paul van Gerven is redacteur van Mechatronica Magazine.

10 maart 2011

De Nederlandse maakindustrie, ASML en zijn gevolg voorop, is voorzichtig bezig haar ontwikkelverantwoordelijkheden te herverkavelen. OEM-bedrijven leggen zich liever toe op hun kerncompetenties en laten de ’details‘ over aan hun toeleveranciers. Die moeten het ding ten slotte ook maken, en bij complexe hightech producten valt de grens van het technologisch haalbare vaak samen met het maakbare. Behalve een versnelling van innovatie en verkorting van de time-to-market heeft deze manier van werken voor alle partijen een zeer begerig neveneffect. Leveranciers kunnen de kennis van technische en bedrijfskundige processen die zij opdoen namelijk ook voor andere klanten inzetten, met een bijna recessiebestendig ecosysteem als resultaat.

Nu moeten we niet overdrijven – menig directeur zal ook tijdens de laatste crisis wel een paar nachtjes slecht hebben geslapen – maar dat de toeleverketen zich heeft versterkt sinds het begin van de eeuw, dat is wel duidelijk. Farm-out, zoals het superuitbesteden in de Engelstalige zakenliteratuur heet, heeft daar in die zin al aan bijgedragen dat er allerlei initiatieven zijn opgezet om de keten erop voor te bereiden. Leveranciers doen tenslotte ook niet alles zelf, en dus moeten ze behalve leren ontwikkelen ook ketenbeheersing in de vingers krijgen. ASML stak bereidwillig een handjevol vingers toe.

Toch gaat het een negental bedrijven, Frencken en NTS voorop, niet snel en ver genoeg. Zij stellen zich de toekomstige Brainport, overigens geen synoniem voor Zuidoost-Brabant, voor als een gigantische rugbyscrum, waar alle hightechspelers elkaar stevig bij de schouders pakken om gezamenlijk de concurrentie omver te duwen. Onder de vlag Brainport Industries willen zij de manier van werken verregaand op elkaar afstemmen, gezamenlijk precompetitief technologie ontwikkelen en de arbeidsmarkt aansturen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een stukje van hun eigen identiteit opgeven voor een hoger doel, en dat is natuurlijk de toeloop van buitenlandse klandizie. De Brainport als de hightech-Ikea van de wereld: snel, efficiënt, goedkoop en ze hebben er alles. Wel zelf nog even in elkaar zetten alstublieft.

Het concept van Brainport Industries is intrigerend. Verdwijnt in de toekomst de vertrouwde concurrentieslag tussen bedrijven naar de achtergrond en gaan regionale netwerken de strijd met elkaar aan? Zal gedeelde innovatie à la Imec of het Holst Centre slechts het voorportaal blijken voor verdergaande samenwerking? Is dit het definitieve antwoord op de vraag van klanten om de grootste kostenreductie voor hen te realiseren? Het zijn existentiële vragen die geen hightechondernemer meer kan negeren. Ze moeten hom of kuit geven: is ’CFT 2.0‘ een stoere scrum of een hightech hippiekolonie?

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.

Degenen die zich achter Brainport Industries scharen, moeten dat met hart en ziel doen, of helemaal niet. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar deelname vereist een commitment dat niet onderschat moet worden. Het is de daad bij het woord voegen, of de energie is beter ergens anders besteed.