Hogeschoolstudenten helpen mkb innoveren via traineeships

Alexander Pil
18 november 2020

Hogescholen en het midden- en kleinbedrijf gaan samenwerken om het innovatief vermogen van het mkb te vergroten. Dat gebeurt via het deze week officieel gelanceerde innovatietraineeship, staat te lezen op de site van de Rijksoverheid. Studenten van hogescholen krijgen hierbij na een stage als onderzoeker ook een dienstverband als onderzoeker in een bedrijf. Gedurende deze gehele periode is een lector van de hogeschool betrokken bij het onderzoek van de zogenoemde innovatietrainee. Ook worden de studenten gedurende die periode getraind in ondernemers- en managementvaardigheden.

Foto: Wikimedia

De komende maanden zoeken hogescholen in hun regio ondernemers die een innovatietrainee kunnen plaatsen. Na goedkeuring van hun onderzoeksplannen kunnen de eerste trainees in januari volgend jaar beginnen. In de komende maanden kunnen zo’n tweehonderd trainees starten. Met de regeling is 3,9 miljoen euro gemoeid.

Het innovatietraineeship is onderdeel van het Kennis- en Innovatie Convenant dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat op 11 november 2019 naar de Tweede Kamer stuurde. Het is een initiatief van de topsectoren Chemie, Agri & Food en Logistiek dat wordt uitgevoerd door Regieorgaan Sia (onderdeel van NWO).

Staatssecretaris Keijzer: ‘Innovatie is: van een slim idee een nieuw product maken. Waar mensen iets aan hebben, en waar je iets aan kunt verdienen. Daar hebben we ondernemers voor nodig. En zij hebben op hun beurt weer behoefte aan talent. Daarom hebben we samen met Regieorgaan Sia, de hogescholen en de Topsectoren het innovatietraineeship bedacht en opgezet. Daarmee krijgt het mkb een frisse kracht om mee te groeien met wat de tijd en klanten vragen, en doet de hbo-student werkervaring op.’

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vult aan: ‘Hogescholen zijn een natuurlijke partner voor het mkb als het gaat om innovatie. Het praktijkgerichte onderzoek is er immers op gericht om op korte termijn resultaten op te leveren. Precies waar het mkb behoefte aan heeft. Met het innovatietraineeship gaan we onze rol nog sterker invullen omdat gedurende het gehele traject de onderzoekgroep van de hogeschool nauw betrokken is.’