Hogescholen willen onderzoeksrol uitbreiden

29 augustus 2016

De Vereniging Hogescholen heeft een strategische agenda gepubliceerd voor de verdere uitbouw van onderzoek aan de Nederlandse hbo-instellingen. Tot nog toe verloopt deze trend voorspoedig, vindt de vereniging. Het praktijkgerichte onderzoek aan de hogescholen sluit goed aan bij de Nationale Wetenschapsagenda. Het Rathenau Instituut onderstreepte afgelopen voorjaar het belang van de toenemende rol van de hbo’s in het onderzoekslandschap.

In de agenda heeft de vereniging een aantal actiepunten opgesteld. Zo moeten de hogescholen hun onderzoek beter onderling gaan afstemmen en aansluiting zoeken met andere instellingen en de nationale researchinfrastructuur. Ook willen ze dat de investeringen in het praktijkgericht onderzoek omhoog gaan. Daarvoor zou er wel meer geld naar het hbo moeten.