Hoe zit het met uw verdienmodel?

Lucas Wintjes is vicepresident Sales Factory Automation bij Bosch Rexroth.

24 juni 2015

De eerste helft van 2015 was dynamisch, technologisch spannend en economisch positief. Althans wat Europa betreft. Of dit een voorbode is van een goed vervolg weten we niet, want naast positieve signalen zijn er zoals altijd ook onzekere factoren. Zo wordt, nu ik dit schrijf, alweer het zoveelste ultimatum aan Griekenland gesteld en blijkt de euro helemaal niet zo stabiel als ons jaren geleden werd voorgespiegeld. Voor onze internationale handel is de koers van de euro cruciaal. Een dure euro is immers slecht voor onze mondiale concurrentiepositie, terwijl een goedkope euro betekent dat alles dat wij van buiten de EU importeren, zoals grondstoffen en energie, duurder wordt.

Valutaire stabiliteit is van levensbelang voor een duurzame ontwikkeling van de internationale handel, maar is die stabiliteit haalbaar? Denk aan Rusland dat een geheel eigen koers vaart, een olieprijs die wel weer moet stijgen, een economisch twijfelend Noord-Amerika, een economisch onstabiel Zuid-Amerika en een volgens eigen opgave nog steeds snel groeiend China. Klopt die zeven of acht procent wel? En zo ja, hoe lang houden ze dat dan nog vol? Over Azië in het algemeen ben ik overigens een stuk optimistischer.

Begrijp mij niet verkeerd, ik ga absoluut positief de zomer in want bedreigingen zijn er altijd. Ze zijn net als kansen alleen niet altijd hetzelfde. Dat veel ondernemers een stuk onzekerder zijn geworden over hun toekomst, heeft mede te maken met het feit dat nu één slimme app of webshop een complete branche op zijn kop kan zetten. Denk aan Uberpop. In veel sectoren blijkt internet ontwrichtend te werken en dat is een niet te stuiten ontwikkeling.

Voor degenen die goed op de hoogte zijn, komt dit natuurlijk niet als donderslag bij heldere hemel. Een goede ondernemer anticipeert. Vroeger kon je een winkel vol spullen zetten en dan kwamen de klanten vanzelf over de drempel. Ondernemers die hier nog steeds in geloven, hebben dertig jaar zitten slapen. Verdienmodellen en marketingconcepten evolueren en worden aangepast aan enerzijds de tijd en anderzijds het economische en politieke klimaat.

Zo zie je dat er in de offshore op dit moment pas op de plaats wordt gemaakt. Waarom? Omdat de olieprijs nog steeds kunstmatig laag wordt gehouden. Dit is een vreemde ontwikkeling, want de vraag naar olie is de laatste jaren in feite niet gedaald, terwijl ook de productie op niveau blijft. Kortom: hier spelen krachtige geopolitieke en -economische krachten een rol en die maken alles onzeker. Neemt niet weg dat moeilijke olievelden nu stilliggen en dat er nauwelijks meer wordt geïnvesteerd in velden waar de olie (of het gas) niet spontaan uitspuit.

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.

In veel gevallen zorgt technologie echter, zoals altijd, voor doorbraken. Zoals de uitvinding om met zeepsop de laatste restjes gas naar boven te halen. Je moet het maar bedenken.

Ook rukt Smart Industry bijna ongemerkt op. De verwachting is dat er straks meer ‘dingen’ op internet zitten dan mensen. Hierdoor kunnen we op grote schaal informatie genereren en bewerken, maar we weten nog niet hoe onze samenleving hierop gaat reageren. Welke nieuwe verdienmodellen zullen er ontstaan en welk effect heeft dit op de werkgelegenheid van specifieke groepen? Mede dankzij Smart Industry zullen er straks meer schakels in de route van fabrikant tot klant tussenuit vallen.

Daarnaast zijn er nog veel nieuwe technische ontwikkelingen en producten die hun kans afwachten om op de markt te worden gebracht. De grote vraag zal daarbij in de toekomst ook zijn waar je als ‘fabrikant’ gaat produceren en op welke schaal. Want met een snel evoluerende 3d-printtechnologie hebben we straks wellicht helemaal geen grote fabrieken meer nodig.

Het blijft spannend, want onze wereld blijft zich ontwikkelen in richtingen die niemand precies kan voorspellen. Maar dat is nu ook precies waarom onze (technische) wereld zo interessant blijft. Ik wens u een goede zomer.