Hoe landen investeren in robotonderzoek

Alexander Pil
9 juni 2020

‘Elk land heeft zijn eigen kenmerken van robotprogramma’s op basis van zijn specifieke achtergrond en geschiedenis’, zegt Jong-Oh Park, bestuurslid en vicevoorzitter van de onderzoekscommissie de International Federation of Robotics (IFR). ‘Daarom zien we dat roboticaprogramma’s die zijn opgezet door de meest vooraanstaande roboticalanden een heel andere strategische focus hebben.’ Park concludeert dat naar aanleiding van het IFR-onderzoek ‘World Robotics R&D Programmes‘ dat onlangs werd gepubliceerd.

Foto: Kuka

China

In China geldt het meerjarenplan ‘Made in China 2025′ als de blauwdruk om de productiecapaciteiten van Chinese industrieën te verbeteren. Dit omvat geavanceerde robots in de tien Chinese kernindustrieën. Het Robot Industry Development Plan beschrijft de doelen voor China in 2020, waaronder het ontwikkelen van drie tot vijf wereldwijd concurrerende robotfabrikanten, het bereiken van 45 procent binnenlands marktaandeel voor China’s high-end robots, en de robotdichtheid verhogen tot honderd robots per tienduizend arbeiders.

Europa

Roboticaprojecten gefinancierd door Horizon 2020 van de Europese Unie, vertegenwoordigen een breed scala aan onderzoeks- en innovatieonderwerpen – variërend van productie, commercieel gebruik en toepassingen in de gezondheidszorg tot consumenten-, transport- en agrofoodrobots. Via dit programma verstrekt Europa naar schatting 780 miljoen dollar aan financiering voor onderzoek en innovatie op het gebied van robotica gedurende de looptijd van zeven jaar. De belangrijkste onderwerpen van het Work Program 2018-2020 houden verband met de digitalisering van de industrie door middel van robotica, robottoepassingen op veelbelovende nieuwe gebieden en kerntechnologieën zoals artificial intelligence en cognitie, cognitieve mechatronica, sociaal coöperatieve mens-robotinteractie en modelgebaseerde ontwerp- en configuratietools met een totaal budget van 173 miljoen dollar.

Voor Nederland heeft IFR geen aparte cijfers in zijn rapport opgenomen. Wel voor Duitsland. Op de grootste robotmarkt van Europa ligt de nadruk op het creëren van platforms voor serviceroboticaoplossingen in de verschillende toepassingsgebieden, waaronder service, logistiek en productie.

Verenigde Staten

De Amerikaanse regering heeft het National Robotics Initiative (NRI) gelanceerd voor fundamentele roboticaonderzoek. De belangrijkste doelen zijn gericht op fundamentele wetenschap, technologieën en geïntegreerde systemen die nodig zijn om een visie te bereiken van alomtegenwoordige collaboratieve robots die mensen bijstaan in elk aspect van het leven. Bovendien wordt in NRI-2.0 samenwerking tussen de academische wereld, de industrie, non-profitorganisaties en andere organisaties aangemoedigd. Het budget van NRI voor 2019 bedroeg 35 miljoen dollar. Extra robotica-financiering voor toepassing in defensie en ruimtevaart wordt verstrekt via het ministerie van Defensie en het Mars Exploration Program.