Hittech Group en 3T Additive Manufacturing samen in joint venture

Titia Koerten
15 november

Hittech Group en 3T Additive Manufacturing, sinds 2013 partners op het gebied van 3D-metaalprinten, zijn van plan om het komend jaar een joint venture op te richten in Duitsland of Nederland. Ze zullen elkaars marktexpertise en productiekennis samenbrengen om, onder meer, de halfgeleiderindustrie te bedienen en hebben de intentie om samen hun bestaande productportfolio uit te breiden.

Ceo Dan Johns (links) van 3T Additive Manufacturing en Marco Verloop, coo van Hittech Group, tekenen de nieuwe overeenkomst.

‘Al in een heel vroeg stadium gaven we aan dat additive manufacturing een cruciale rol gaat spelen in ons industriële landschap’, zegt Marco Verloop, coo van Hittech Group. ‘We hadden toen de keuze om ofwel een aantal machines te kopen en zelf aan de slag te gaan, of we konden samenwerken met de beste bedrijven die er zijn. Bij Hittech hebben we voor het laatste gekozen.’

‘Voor 3T is de samenwerking heel logisch’, zegt Dan Johns, ceo van 3T Additive Manufacturing. ‘In Hittech herkenden we dezelfde waarden, openheid en professionaliteit waar 3T voor staat, en zij hebben een sterke positie in de semiconmarkt, wat betekent dat we samen een hogere waarde en uniek serviceaanbod kunnen creëren voor de klanten.’

Deze win-winformule is nu klaar voor de volgende stap, namelijk het uitbreiden van de samenwerking met de intentie om samen een joint venture op te zetten. Marco Verloop verklaart: ‘We geloven dat deze stap onze propositie zal verstevigen en niet alleen ten goede zal komen aan onze bedrijven, maar ook aan onze klanten.’

Hittech is een groep van negen gespecialiseerde bedrijven met assemblage- en productie-expertise en ontwikkelt en produceert technologische oplossingen, systemen en onderdelen van hoge kwaliteit. Hittech is ook gespecialiseerd in hightech fijnmechanische productie.

Hittech Group heeft ongeveer 750 werknemers met vestigingen in Nederland, Duitsland en Maleisië.

3T Additive Manufacturing maakt deel uit van de Beamit Group, en is gespecialiseerd in het leveren van ‘ready for assembly’ producten door gebruik te maken van advanced manufacturing-technologieën. De Beamit Group heeft ongeveer 110 werknemers en productiefaciliteiten in Italië en het Verenigd Koninkrijk.