Hightech wil meer geld voor onderzoek

Paul van Gerven
3 oktober 2013

Amandus Lundqvist, boegbeeld van de topsector Hightech Systemen en Materialen, is bezorgd dat publieke onderzoeksfinancieringsprogramma‘s niet kunnen meegroeien met de ambities van de hightech. ’De krappe budgetten aan de publieke zijde vormen een zorg. Het is namelijk de ambitie van de hightech sector om de export in 2020 te verdubbelen. Alleen door innovatief te zijn kunnen we concurreren op de wereldmarkt. De R&D-budgetten van de bedrijven stijgen de komende jaren fors, en dus is het voor de hightech sector absoluut noodzakelijk dat de publieke middelen voor bèta-onderzoek evenredig meegroeien‘, aldus Lundqvist in een persbericht. Zo lijkt er bijvoorbeeld geen ruimte om vaker van Brusselse R&D-potjes te profiteren, omdat Nederland niet voldoende geld heeft gereserveerd voor de cofinanciering.

De voorman kwam met deze boodschap op de dag dat alle topsectoren het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract ondertekenden. Daarin leggen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid de komende twee jaar vier miljard euro vast voor publiek-private R&D-samenwerkingsverbanden. Over alle topsectoren is de verdeling fifty-fifty publiek-privaat, maar het valt op dat de HTSM relatief weinig publiek geld ontvangt. In 2013 steekt de HTSM als grootste topsector 545 miljoen euro in publiek-private samenwerking, en de overheid legt daar via organisaties als TNO en NWO 183 miljoen euro bij – bij lange na niet een even groot bedrag dus.