Hightech toeleveranciers in tijden van corona: normale gang van zaken waar mogelijk

Terwijl het coronavirus over de hele wereld voor onrust zorgt, kunnen de meeste eerstelijnsleveranciers in Nederland hun activiteiten voortzetten. Met een verstoorde keten en uitgebreide veiligheidsmaatregelen zijn NTS, VDL, Technolution en Neways vooral bezig met lopende activiteiten. Demcon moet een tandje bijzetten om aan de vraag naar hun beademingsapparatuur te kunnen voldoen.

Jessica Vermeer
7 april 2020

Kijkend naar de effecten van de corona-uitbraak op zijn bedrijf, ziet NTS-directeur Marc Hendrikse geen daling van de vraag naar producten. Sterker nog, er is zelfs een lichte stijging. ‘Dat noemen we het pull-in-effect’, legt Hendrikse uit aan Mechatronica&Machinebouw. ‘Klanten plaatsen bestellingen eerder dan normaal, nu ze zeker weten dat de fabrieken nog operationeel zijn.’ Hij stelt dat de eindmarkten waarin NTS actief is – semicon, life science en analytisch – gewoon doorgaan.

Dit kan een uitdaging zijn als de toeleverketen wordt verstoord. ‘In februari is onze fabriek in Shanghai volledig gesloten’, zegt Hendrikse. ‘Die locatie is nu weer volledig operationeel.’ De relatieve onzekerheid betekent dat het bedrijf meer dan normaal opereert in de reactieve modus. ‘We evalueren de vraag van de klant, de mogelijkheden van de leveranciers en het beschikbare personeel op een dagelijkse basis.’

Hendrikse spreekt van een ongekende crisis. ‘De financiële crisis van 2009 zorgde voor een plotselinge daling van de vraag. Maar uiteindelijk keerden we snel terug naar het oude niveau. De effecten van het coronavirus komen langzamer op, maar we zullen ze waarschijnlijk nog veel langer blijven voelen.’

Operationeel blijven

‘Het is voortdurend zoeken naar een balans tussen gezondheidsmaatregelen en de continuïteit,’ vertelt VDL-woordvoerder Miel Timmers aan Mechatronica&Machinebouw. Aanvankelijk waren de 104 eenheden van zijn bedrijf nog volledig operationeel. De voorraden en bestellingen waren voldoende en het aantal orders bleef op peil. Uiteindelijk is de productie van Mini’s en BMW’s bij VDL Nedcar echter gestopt.

VDL heeft enkele aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat de beperkingen van het RIVM worden opgevolgd. Timmers: ‘Sommige afdelingen zijn gesplitst om te voorkomen dat een hele afdeling in één keer wordt stilgelegd.’ De bedrijfskantines zijn gesloten en worden nu gebruikt als extra werkplekken, om meer afstand tussen de medewerkers te creëren. De tijd tussen de verschillende ploegendiensten is ook vergroot, om het contact te minimaliseren en extra schoonmaakrondes mogelijk te maken. ‘Over het algemeen willen we gewoon zo veel mogelijk veilig blijven werken.’

Technolution zag enkele partners in China sluiten in de loop van februari, wat de toeleveringsketen beïnvloedde en de productie verminderde. Op een gegeven moment, aldus woordvoerder Peter Trimp, gingen alle leveranciers dicht. Dat zorgde voor enige vertraging, maar ongeveer halverwege maart waren de meeste weer operationeel. Technolution heeft nog geen daling van de orders kunnen constateren. Alles is operationeel, zij het met medewerkers die zoveel mogelijk vanuit huis werken. ‘Voorlopig hebben we het bedrijf draaiende kunnen houden.’

Alle Neways-vestigingen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en China blijven op dit moment operationeel. De ems-aanbieder uit Son verwacht echter een grotere impact op de activiteiten in het tweede kwartaal als gevolg van vertragingen in de levering van onderdelen en de tijdelijke sluiting van de productiefaciliteiten van zijn klanten, met name in de automobielsector. De grenzen van sommige landen waar leveranciers zijn gevestigd, zijn tijdelijk gesloten en het is niet duidelijk wanneer deze weer open zullen gaan of dat er nog meer beperkingen zullen worden opgelegd.

Om de continuïteit te waarborgen heeft Neways diverse maatregelen genomen, zoals het beperken van de operationele kosten, het terugbrengen van het investeringsprogramma en het intensiveren van de contacten met klanten. Hoewel zij zichzelf op dit moment financieel gezond acht, wijst zij erop dat er op dit moment onvoldoende duidelijkheid is over hoe lang de huidige situatie kan duren en wat de mogelijke gevolgen voor klanten kunnen zijn.

Productie opvoeren

Demcon beleeft de coronacrisis op een heel andere manier. Er is veel vraag naar zijn beademingsmodules. De modules zijn een belangrijk onderdeel van de beademingssystemen die gebruikt worden voor de behandeling van Covid-19-patiënten op de intensive care. Volgens woordvoerder Renée Koekkoek op Munsterhuis is de vraag sinds de eerste uitbraak in Wuhan toegenomen. ‘We hebben dus een grote inspanning geleverd om de productie te verhogen.’

Onlangs kondigde Demcon aan ook complete beademingssystemen te gaan produceren, naast de modules die ze nu al maken. ‘Dat is onze eerste prioriteit’, zegt Koekkoek op Munsterhuis. Toch heeft Demcon andere projecten draaiende kunnen houden, al was dat wel een hele uitdaging. Het advies van het RIVM wordt zeer serieus genomen. ‘We blijken flexibeler te zijn dan we dachten. In een tijd als deze worden onze improvisatiecapaciteiten en ondernemingsgeest echt op de proef gesteld.’