High Tech Systems Center komt op stoom

Het High Tech Systems Center begint langzaam vorm te krijgen. Voor de volgende stap moeten er nog wat hordes worden genomen.

Alexander Pil
18 april 2016

Anderhalf jaar is het nu open: het High Tech Systems Center. Het mechatronicacentrum van de TU Eindhoven heeft veel aandacht gekregen van de industrie. ‘Duidelijk is dat het bedrijfsleven echt zat te wachten op een one stop shop waar het terechtkan met zijn fundamentele mechatronicavraagstukken’, aldus directeur Katja Pahnke. Onder meer ASML, Philips, Océ en VDL ETG hebben zich gecommitteerd aan het HTSC.

Over de eerste financieringsronde heeft het HTSC niet te klagen. Er is acht miljoen euro opgehaald. Daarmee kan het centrum ongeveer vijftig aio-plekken funden. ‘Helaas hebben we er nog maar twintig kunnen invullen’, zegt Pahnke. ‘We willen uiteraard niet inboeten op de kwaliteit. De aanwas blijkt echt een uitdaging.’ De ambitie is nog altijd om in 2018 tweehonderd promovendi aan de slag te hebben onder de HTSC-vlag.

Foto: Bart van Overbeeke

Het tweede aandachtspunt is de huisvesting. Het HTSC heeft onderdak gevonden in het Matrix-gebouw op de TUE-campus. Pahnke: ‘Dat zijn alleen nog kantoren, maar we willen ook eigen laboratoria hebben. Veel onderzoek gebeurt nog in de labs van de verschillende faculteiten. Dat is natuurlijk ook prima, maar er zijn onderwerpen die de afzonderlijke disciplines overstijgen. Dat zijn precies de thema’s waarop het HTSC zich richt. Daarvoor zouden we graag eigen faciliteiten ter beschikking hebben. Tevens moet ons onderkomen een ontmoetingsplek bieden voor industrie en academici. Mede door de vele verschuivingen op de TUE-campus in de afgelopen periode is het daar nog niet van gekomen, maar nog dit jaar verwachten we het te hebben geregeld.’

Pahnke en haar team zijn continu bezig met de volgende financieringsronde. Het HTSC leunt zwaar op het Impuls-programma – een initiatief van de TUE om onderzoek te doen met en voor het bedrijfsleven. Na twee rondes is inmiddels duidelijk dat er in 2016 geen derde deel zal komen. ‘We hopen op een bijdrage van de universiteit’, zegt Pahnke, ‘maar het zal vooral uit het TKI-potje moeten komen en van grotere industriële consortia.’ Ze heeft er vertrouwen in dat er genoeg budget kan worden vrijgemaakt om alle ambities waar te maken.

De stuurgroep van het High Tech Systems Center bestaat uit Maarten Steinbuch, Herman Clercx, Elena Lomonova, Hoi-Yan Planjer en Mark van den Brand (bovenste rij, van links naar rechts) en Ton Peijnenburg, Henk Nijmeijer, Paul Van den Hof en Katja Pahnke (onderste rij, van links naar rechts). Foto: Bart van Overbeeke

Mechatronica is bij uitstek een multidisciplinair vakgebied. ‘We zien steeds vaker dat alleen mechatronica het probleem niet meer kan oplossen’, aldus TUE-hoogleraar en HTSC-initiatiefnemer Maarten Steinbuch. ‘Tegenwoordig ben je nergens meer zonder software en systeemdenken. Ook krijgen de mechatronische vraagstukken steeds meer een natuurkundig karakter. Thermische en akoestische aspecten of stromingen spelen veel vaker een rol. Het is Mechatronica 2.0.’ Het HTSC heeft daarom het initiatief genomen om een groep jongere TUE-onderzoekers uit de verschillende vakgebieden regelmatig met elkaar te laten sparren. Het idee achter dit Nextgen Board is dat deze jongere onderzoekers nog minder zijn gebonden aan onderzoekstradities, beter over de grenzen van hun eigen koninkrijkje kunnen kijken en zo creatieve en ambitieuze ideeën zullen genereren.

Het HTSC mikt sinds de start al op een nieuwe pdeng-opleiding, een postmasteropleiding voor hightechsysteemontwerpers waar systeemarchitectuur centraal staat. Die opleiding begint vorm te krijgen. Afgelopen najaar zijn vier trainees begonnen met het pdeng-programma Mechatronic Systems Design (MSD). Voorlopig is dat een track van de bestaande pdeng Automotive Systems Design, aangevuld met een aantal modules die zijn gericht op robotica en mechatronica. De eerste opdracht is de ontwikkeling van een drone die tijdens (Robocup-)voetbalwedstrijden als scheidsrechter kan optreden. Binnen een paar jaar wil het MSD-programma groeien naar jaarlijks vijftien tot twintig starters.