Grote hoeveelheid technische veiligheidsnormen leidt tot verwarring

Alexander Pil
10 februari 2015

De grote hoeveelheid richtlijnen en normen op het gebied van veilig werken en machineveiligheid zorgen ervoor dat veel niet-technische medewerkers door de bomen het bos niet meer zien. Dat stelt ROVC in zijn nieuwste whitepaper ‘De wirwar van veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd’. Deze medewerkers, waaronder HR-functionarissen, hebben echter wel de behoefte om een betere gesprekspartner te zijn voor hun technische collega’s. Daarnaast leidt meer kennis over de NEN 3140 en de Machinerichtlijn tot meer inzicht in de voordelen van het effectief toepassen van richtlijnen en normen.

Veel bedrijven zijn onvoldoende op de hoogte van het gegeven dat medewerkers zelf machines mogen inspecteren, elektrisch gereedschap mogen keuren of CE-markeringen kunnen aanbrengen, mits zij voldoende zijn geïnstrueerd. Dit leidt vaak tot een enorme besparing op de inhuur van externen. Daarnaast zorgt het gebrek aan overzicht ook voor te weinig aandacht voor de grote gevolgen van ongelukken en schadeclaims.

Nico van Leeuwen, manager onderhoud en producten bij ROVC: ‘Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen de mogelijke gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dat is een grote verantwoordelijkheid en tegelijkertijd een behoorlijke uitdaging. Het is daarom belangrijk dat ook de niet-technische medewerker zich deze wereld eigen maakt. Een slim veiligheidsbeleid leidt immers tot minder productiestilstand, een efficiënter opleidingsbeleid, bespaart kosten en maakt de werkplek bovenal veiliger.’

ROVC heeft een whitepaper geschreven voor iedereen die direct of indirect met het thema veiligheid te maken heeft. ‘De wirwar van veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd’ brengt de veiligheidsnormen in kaart door een duidelijk en praktisch overzicht. Het whitepaper is gratis aan te vragen via: www.rovc.nl/whitepaper-veiligheid.