Groen licht voor Gelderse Technohub Digital Twin

Alexander Pil
28 april 2021

Een consortium van kennisinstellingen en bedrijven lanceert eind juni de Technohub Digital Twin. Dankzij deze hub worden betere professionals in de maakindustrie opgeleid en kunnen maakbedrijven hun productieproces slimmer inrichten. Eerder deze maand werd een fonds toegekend, waardoor de hub van start kan. Varex Imaging, Han University of Applied Sciences, Siemens Digital Industries Software, het Graafschapcollege en Hyster-Yale ontvangen een opleidingsfonds van A+O Metalektro. Dat fonds wordt gebruikt voor onderwijs en toegepast onderzoek naar digital twins; virtuele weergaven van fysieke objecten of processen.

De resultaten van de Tehcnohub Digital Twin worden toegepast in de praktijk, zoals bij Varex in Doetinchem. Foto: Varex

Op de betrokken mbo-instellingen en de Han verrijzen proeffabrieken waar medewerkers en studenten aan de slag gaan. Hier leren zij over de ontwikkeling en het gebruik van simulatiemodellen voor de maakindustrie. Siemens stelt digital twin-software beschikbaar en er wordt kennis verspreid via professionele leernetwerken.

‘De Technohub Digital Twin biedt een ideale kans om samen te werken aan de maakindustrie van de toekomst. Met deze technohub gaan we de digital twin-kennis verdiepen en verbreden in de hele productlifecycle’, zegt René Bakker, lector Networked Applications op de Han. ‘Studenten worden voorbereid op een leven lang leren. En als docenten en onderzoekers leren we in de praktijk hoe inzichten vanuit meerdere vakgebieden moeten worden gecombineerd.’

Studenten, onderzoekers en bedrijven werken bovendien samen aan concrete cases. Zij zorgen dat digital twin-technologie kan worden toegepast. Deze aanpak levert nieuwe kennis en innovaties op waar bedrijven mee aan de slag kunnen. ‘Ik zie de digital twin als zeer belangrijk element in de reis naar de slimme fabriek van de toekomst’, aldus Gerben Heideman van Varex, een fabrikant van medische technologie met een vestiging in Doetinchem. ‘Een digital twin van het hele ontwerp- en fabricageproces stelt ons in staat om het aantal iteraties – om uiteindelijk tot het optimale product en productieproces te komen – fors te verminderen. Hiermee gaan we aanzienlijk besparen op het ontwikkelingsproces en gaan we de time-to-market flink verkorten.’