Groen en sustainable, wat is dat eigenlijk?

Angelo Hulshout heeft een ambitieus plan om fabrieken efficiënter te maken met behulp van Smart Industry-technologieën als het internet of things, cloud en machine learning. In Mechatronica&Machinebouw rapporteert hij over de voortgang van zijn inspanningen.

Angelo Hulshout is onafhankelijke software-expert, lid van het Brainport High Tech Software Cluster.

1 juni 2021

Het woord ‘sustainable’ gaat al enkele jaren bij velen over de tong, zeker ook in de Smart Industry-gemeenschap. Gevraagd naar wat het betekent, blijkt dat de antwoorden nogal variëren van persoon tot persoon. Wel komen termen als CO2, ontbossing en verontreiniging regelmatig terug. De grote gemene deler is dat de mens de planeet behoorlijk kapot aan het maken is en dat ‘sustainability’ daarvoor een oplossing is. Omdat we bij Shinchoku gericht zijn op vooruitgang en het vooruithelpen van onze klanten in de productiewereld vroegen we ons af wat onze bijdrage hierin zou kunnen zijn.

Wij focussen op de automatische verzameling van data uit fabrieken en de inzet van die data om tekortkomingen in het productieproces te identificeren. Die tekortkomingen pakken we aan, waardoor het productieproces wordt geoptimaliseerd. Daar is weinig sustainables aan en het roept al snel een beeld op van meer produceren in minder tijd en daardoor meer geld verdienen. Dat is echter wat kort door de bocht; onze discussie over hoe we ons ‘susteentje’ kunnen bijdragen, bracht dat ook weer naar boven.

Levensgeluk

Een proces optimaliseren in productie is vaak juist het tegenovergestelde van zo veel mogelijk produceren in zo kort mogelijke tijd. Al sinds de jaren tachtig is bekend, dankzij ene Eliyahu Goldratt, dat een productielijn zo sterk (en dus zo snel) is als de zwakste schakel, de traagste productiestap. Wanneer we alles op maximale snelheid doen, ontstaan er grote buffers van ‘work-in-progress’ tussen de productiestappen en worden de trage productiestappen vanzelf bottlenecks.

Als we dus – en dat is een van de dingen die we bij veel kleine fabrikanten ook in 2021 nog moeten introduceren – niet sneller gaan produceren dan de traagste productiestap, kost dat minder geld. Waarom? Omdat voorraden work-in-progress boekhoudkundig geld kosten en omdat al die machines die op volle toeren draaien heel veel energie en grondstoffen verwerken, wat allemaal betaald moeten worden lang voordat het product gereed, verkocht en afgerekend is. Produceren op een lagere snelheid kost minder grondstoffen en minder energie – en levert minder voorraadkosten op. Dat laatste vinden we niet zo heel spannend in de context van sustainability, maar minder energie en minder grondstoffen, en daarmee wellicht ook minder afval, natuurijk wel.

Opmerkelijk genoeg leidde het benoemen van minder grondstoffen en minder afval tot een heel andere discussie. Als we praten over Shinchoku, over vooruitgang, dan speelt er nog een heel ander aspect een rol: levensgeluk. Dat lijkt heel ver weg te liggen van Smart Industry en sustainability, maar schijn bedriegt.

Al dat afval dat wij produceren, beschadigt namelijk niet alleen de planeet maar ook het leven van mensen. Wat we hier niet kunnen verwerken en niet direct in de natuur belandt, wordt afgevoerd naar Azië, waar het blijft liggen omdat het ook daar niet kan worden verwerkt. De grondstoffen die wij gebruiken voor bijvoorbeeld batterijen van elektrische auto’s worden geproduceerd door slechtbetaalde arbeidskrachten in minderbedeelde landen. Het is geen geheim dat het kobalt voor die batterijen zelfs deels wordt gedolven door Congolese kinderen, die al jong de mijnen in worden gestuurd.

Hand in hand

Produceren op een sustainable, groene manier zou moeten betekenen dat we ook hiermee rekening houden en ook deze stap in de keten goed invullen. Een stap als het vervangen van kobalt door andere grondstoffen lost dit al deels op. De vraag die vooralsnog onbeantwoord blijft, is wat die kinderen die niet meer de mijn in hoeven dan gaan doen om hun geluk te vinden en in hun levensonderhoud te voorzien.

Optimaliseren van productie is meer dan kijken naar de fabriek, en sustainability is meer dan de natuur proberen te herstellen. Smart Industry en sustainability gaan hand in hand als het gaat om het verbeteren van onze leefomgeving, en ons levensgeluk. Een pittige uitdaging, maar we zijn begonnen om uit te vinden wat onze rol daarin is.