Groei Nederlandse industrie zet door

Alexander Pil
2 mei 2014

De inkoopmanagersindex van branchevereniging Nevi daalde van 53,7 in maart naar 53,4 in april. Dat is het laagste cijfer in negen maanden maar nog altijd ruim boven de nulwaarde van 50. Omdat de buurlanden in de eurozone gemiddeld 54,0 scoren, zijn de grenzen van de groei nog niet in zicht, denkt TUE-hoogleraar Inkoopmanagement Arjan van Weele. Volgens de respondenten van de maandelijkse update steeg de werkgelegenheid echter licht in april door een toename van de activiteiten en door inspanningen om de capaciteit te vergroten.

De productieomvang bij de Nederlands productiebedrijven was in april voor de twaalfde opeenvolgende maand groter dan de maand ervoor. Deze groei was opnieuw aanzienlijk, maar wel de kleinste sinds oktober vorig jaar. De kleinere groei was het gevolg van een minder grote toename van het aantal nieuwe orders. De producenten van investeringsgoederen zagen de grootste toename, gevolgd door de producenten van halffabricaten en tot slot die van consumptiegoederen.

Nadat in maart de toename van het aantal nieuwe exportorders in de Nederlandse industrie de kleinste was in negen maanden, was deze in april iets groter en behoorlijk. Ongeveer 29 procent van de bedrijven noteerde een groter aantal ontvangen nieuwe orders uit het buitenland in deze onderzoeksperiode, tegenover iets minder dan 14 procent die melding maakte van een daling.

De inkoopprijzen die de Nederlandse producenten moesten betalen, daalden in april voor de tweede achtereenvolgende maand. Deze daling was bovendien groter dan in maart en de grootste sinds juli 2013. Een aantal panelleden gaf aan dat de inkoopprijzen lager waren als gevolg van succesvolle prijsonderhandelingen met de leveranciers.