Groei industriële productie houdt aan

Alexander Pil
21 mei 2014

De industrie is dit jaar goed uit de startblokken gekomen, na het voorzichtige herstel in het vierde kwartaal van 2013. Met een gemiddelde groei van de productie in het eerste kwartaal van 3,3 procent op jaarbasis wordt in ieder geval al een goede basis gelegd voor de rest van het jaar. Dat schrijft ABN Amro in zijn rapport over de sector. Ook andere economisch indicatoren voor de industrie staan op groen voor dit en komend jaar: positieve economische groeiverwachtingen, verdere expansie van de uitvoer en aantrekkende bedrijfsinvesteringen.

Veel economische indicatoren die van belang zijn voor de industrie stonden al enige tijd gunstig en dit heeft in het eerste kwartaal van dit jaar voor relatief goede groeicijfers gezorgd. De groei van 3,3 procent vergeleken met de afgelopen twee jaren. De verdere mondiale verbeteringen in de economie zal gepaard gaan met een sterkere groei van de wereldhandel. ABN Amro verwacht dat de wereldhandel versnelt van 2,3 procent in 2013 naar 6 procent in 2014 en 2015. Dit vooruitzicht geeft een impuls aan het algemene ondernemersvertrouwen.

De vraag naar investeringsgoederen deint keurig mee met de golven van de conjunctuur. Dit heeft de sector de afgelopen jaren parten gespeeld. Sinds 2012 hebben veel bedrijven hun investeringen grotendeels op de lange baan geschoven, gezien de zwakke economische situatie van dat moment. De productie in de industrie daalde en door de vraaguitval nam de bezettingsgraad verder af. Pas sinds het laatste kwartaal van 2013 en de start van dit jaar nemen de investeringen weer toe. Uit verschillende conjunctuurenquêtes (CBS) blijkt dat een meerderheid van de ondernemers van plan is om komend jaar weer meer te gaan investeringen. Ook blijkt dat veel ondernemers optimistisch zijn wat betreft de orderontwikkeling voor komend jaar. Met het toenemen van de vraag naar industriële producten en investeringsgoederen, zal de bezettingsgraad van machines worden opgevoerd.

De economische groeiverwachting voor Duitsland, Nederlands belangrijkste handelspartner, is gunstig. In 2014 zal de Duitse economie met 2,0 procent groeien ten opzichte van 2013, terwijl in 2015 een groei wordt verwacht van 2,3 procent. Branches waarin de exportquote op een hoog niveau ligt zoals de machine-industrie, transportmiddelenindustrie en basismetaalindustrie profiteren hier het meeste van. Voor de machinemarkt verwacht ABN Amro dit jaar een groei van 5 procent en volgend jaar van 6 procent.