Gezondere pootaardappelen met Friese maaimachine

Alexander Pil
15 februari 2016

Nederland produceert jaarlijks ongeveer acht miljoen ton aardappelen. Ongeveer 20 procent daarvan zijn pootaardappelen. Door de huidige manier van telen ontstaat een toenemende zorg over de Erwinia-besmetting die zorgt voor verschillende ziekten bij de pootaardappelen met een landelijke schade van miljoenen euro’s per jaar. Reden genoeg voor pootgoedteler Piet Hoekstra uit Sint Jacobiparochie om samen met mechanisatiebedrijf Mijno van Dijk te zoeken naar een mogelijke oplossing. Resultaat is een innovatieve machine en de ontdekking van een kansrijke grondstof.

Hoekstra: ‘Ziektevrij pootgoed is van groot belang voor onze sector. De Erwinia-bacterie is moeilijk te bestrijden aangezien er nog geen effectief middel voor beschikbaar is. De besmetting vindt vooral plaats tijdens de loofvernietiging, de oogst en het sorteren. Vandaar dat ik samen met Mijno van Dijk heb nagedacht over het scheiden van de pootaardappel en het loof, om zo de besmettingsroute te onderbreken.’

Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat er een prototype maaimachine is ontwikkeld waarmee het loof van de knol wordt gescheiden en niet langer op het land blijft liggen. Van Dijk: ‘De methode werkt. De Erwinia-bacterie krijgt minder kans om in de grond te komen en de aardappelen te besmetten. Wel merken we dat we een grote hoeveelheid loof overhouden waar we ook iets mee willen.’

Vanuit die gedachte hebben Hoekstra en Van Dijk op verzoek van Greenlincs en de noordelijke provincies, met Drenthe als initiator, samenwerking gezocht met Syncom, Imenz, Biondd, Van Hall Larenstein, ABC Kroos en Debets. Centraal stond de vraag naar de verschillende inhoudsstoffen van het loof. Wanneer het loof kan worden opgewaardeerd tot grondstof voor bijvoorbeeld de chemische of farmaceutische industrie is het loof niet langer een potentiele ziekteverspreider en levert het bovendien mogelijk geld op.

Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend en deze zijn veelbelovend. Zo kan het loof worden gebruikt als grondstof voor plastic, biolaminaat en voor de lijm- en coatingindustrie. Maar dat is niet het enige. In aardappelloof zitten verschillende stofjes die interessant zijn voor de farmaceutische industrie. Denk aan verschillende soorten medicijnen, maar ook als natuurlijke verdelger van plantenziekten, waaronder Erwinia zelf. Verder biedt het loof na bewerking de mogelijkheid om weer terug te worden gebracht op het land, zodat het weer als voeding voor de aardappels geldt. Daarmee is de kringloop van de aardappelteelt rond. Vervolgstap is nu om een grotere pilot te draaien en te bekijken hoe de bevindingen commercieel kunnen worden benut.

Sysarch online wenibinar