Geen nieuwe sancties staatssteun Chinese PV-industrie

Paul van Gerven
8 augustus 2013

De Europese Commissie neemt voorlopig geen maatregelen om staatssteun aan de Chinese PV-industrie te bestraffen. Het onderzoek gaat wel door. De Commissie moet uiterlijk 5 december van dit jaar bekendmaken of, en zo ja welke, sancties zij oplegt. Deze zaak staat los van het onderzoek naar dumppraktijken door de Chinese zonnecelindustrie, waarvoor Europa in eerste instantie wel een importtarief instelde. Vorige maand werden deze sancties echter ingeruild voor afspraken over prijs en exportvolume.